Landbruksdirektoratet lyser ut 17,2 mill. kroner til klima- og miljøprosjekt

Organisasjonar, forskingsinstitutt og føretak kan innan 15. september søke Landbruksdirektoratet om støtte frå Klima- og miljøprogrammet i landbruket. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 07.07.2021

Programmet støttar praktisk retta kunnskapsutvikling, utgreiingar og informasjonstiltak som bidreg til å nå mål i landbrukspolitikken på fem temaområde innan klima og miljø:

  • Klimatilpassing
  • Klimagassutslepp
  • Jord
  • Naturmangfald og kulturverdiar i kulturlandskapet
  • Forureining til vatn, jord og luft

Vi oppmodar aktørarar i Rogaland til å gjere seg kjende med utlysinga og vurdere om dei har aktuelle satsingar.

Les heile utlysinga på heimesida til Landbruksdirektoratet. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.