Tydelige signaler om fradeling av hus fra gårdsbruk

Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto.

Tre søknader om dispensasjon for fradeling av bolig nummer to er avslått etter at Statsforvalteren i Vestland omgjorde kommunenes vedtak. 

Publisert 29.03.2022

Statsforvalteren i Rogaland påklaget i fjor tre saker om fradeling av hus og parsell fra gårdsbruk, fattet av henholdsvis Sola, Stavanger og Eigersund.

Sakene tar for seg aktuelle problemstillinger som ofte går igjen ved søknad om fradeling av bolig nummer to, som for eksempel dagens behov for boliger, konflikter mellom landbruks- og bolighensyn, naboforhold, arv, familieforhold, privatøkonomi og vurderinger av landbrukshensyn i et langsiktig perspektiv.

I alle sakene kom klageinstansen, Statsforvalteren i Vestland, frem til at en dispensasjon ville sette hensynet til landbruksdriften vesentlig til side og at vilkårene for å gi dispensasjon fra arealformålet i kommuneplanen derfor ikke var oppfylt.

Se Statsforvalteren i Vestland sine endelig vedtak som vedlegg.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.