Rus- og psykisk helse fagdag

Dato:
25. august 2022 10:00 - 15:00
Stad:
Høgskulen Vestland, avdeling Haugesund, auditoriet
Arrangør:
Helse Fonna, Statsforvalterne i Vest og Rogaland, Høgskulen i Vestandet, Fousam Recovery Base, Bømlo, Karmøy, Haugesund, KoRus Stavanger
Målgruppe:
Politikere, ledere, brukerrepresentanter, brukerråd og fagpersoner i kommuner og helseforetak/institusjoner, brukerorganisasjoner, pårørende organisasjoner, studenter og alle som er opptatt av tjenestetilbudet til mennesker med rus- og psykiske lidelser.

Helse Fonna, i samarbeid med andre aktører, inviterer til fagdag med spesiell oppmerksomhet på tema samtidig rus- og psykiske lidelser.

Publisert 10.06.2022

For program og påmelding, se vedlagt invitasjon.

For spørsmål om fagdagen, kontakt Bernt Netland: bernt.netland@helse-fonna.no 

Dato:
25. august 2022 10:00 - 15:00
Stad:
Høgskulen Vestland, avdeling Haugesund, auditoriet
Arrangør:
Helse Fonna, Statsforvalterne i Vest og Rogaland, Høgskulen i Vestandet, Fousam Recovery Base, Bømlo, Karmøy, Haugesund, KoRus Stavanger
Målgruppe:
Politikere, ledere, brukerrepresentanter, brukerråd og fagpersoner i kommuner og helseforetak/institusjoner, brukerorganisasjoner, pårørende organisasjoner, studenter og alle som er opptatt av tjenestetilbudet til mennesker med rus- og psykiske lidelser.