Jod-tabletter i skole og barnehage

Ved en atomulykke nær eller i Norge kan radioaktivt jod bli spredd med vinden. En atomulykke i forbindelse med krigen i Ukraina vil eventuelt skje så langt fra Norge at det med stor sannsynlighet ikke vil være behov for jod-tabletter. Likevel har Helsedirektoratet bedt kommunene ha en generell beredskap på plass for utdeling av jod-tabletter til de under 20 år i skoler og barnehager.

Publisert 30.03.2022

Når skal jod-tabletter brukes

Dersom jod-tabletter blir nødvendig å bruke, vil kriseutvalget for atomberedskap i Norge gi tydelig beskjed om hvem som skal ta jod-tabletter og når de skal tas.

Veiledere for skole og barnehage

Skoler og barnehager må gi god informasjon til foreldre og innhente samtykke før en ev. utdeling av jod-tabletter.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk har laget en veileder til kommunene om jod-beredskap ved atomhendelser.

Veilederen beskriver hvordan utdelingen skal foregå. I veilederen finnes også mal for informasjon til foreldre og mal for samtykkeskjema fra foreldre.

Gå til Veileder til kommunene om jod-beredskap ved atomhendelser.

Krav til samtykke fra foreldre

Helsedirektoratet har i brev besvart flere spørsmål om krav til samtykke.

I brevet besvares, blant annet, følgende problemstillinger:

  • Er utdeling av jod-tabletter helsehjelp?
  • Kreves det samtykke av begge foreldre?
  • Hvor ofte må samtykke innhentes?
  • Jod-tabletter til barn under barnevernets omsorg

Last ned brevet: Krav til samtykke fra foreldre for utdeling av jod-tabletter i skole og barnehage.

Mer info om jod-tabletter

Les mer om jod-tabletter på nettsidene til DSA

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.