Webinar: "Inn på tunet" for personer med demens

Dato:
7. mars 2024 11.30 - 13.00
Sted:
Teams-møte
Arrangør:
Helseavdelingen og landbruksavdelingen
Målgruppe:
Kommunale ledere innen helse- og omsorg, hukommelsesteam/demensteam, ansatte i hjemmetjenesten, pårørende, brukere, kommunale eldreråd, demensforeninger

Inn på tunet kan være et tilbud for dem som ikke ønsker å delta i et ordinært dagaktivitetstilbud, og vil derfor kunne være et supplement til kommunes øvrige tjenestetilbud. 

Publisert 16.01.2024

Aktiviteter på en gård er varierte og oppleves av mange som gode og meningsfylte. En dag på gården inneholder både sosiale og fysiske aktiviteter som gir kognitivt stimulans, i et godt felleskap og med mye frisk luft.

Program

 • Velkommen. Statsforvalterens rolle knyttet til dagaktivitetstilbud for personer med demens og Inn på tunet
  ved Anne Hilde Crowo, fylkeslege i Oslo og Viken
 • En pårørendes erfaringer med Inn på tunet
  ved Solbjørg Solgård fra Fredrikstad
 • Hva er Inn på tunet?
  ved Hege Aae, Statsforvalteren i Oslo og Viken, landbruksavdelingen
 • Inn på tunet i nasjonale satsinger
  ved Kristin Ekbråthen, Statsforvalteren i Oslo og Viken, helseavdelingen
 • Hva sier forskningen om Inn på tunet for personer med demens?
  Og hva finner du i den nye nasjonale håndboka "Inn på tunet. Dagaktivitetstilbud for personer med demens"?
  ved Signe Tretteteig, Aldring og helse
 • Inn på tunet-løftet. Erfaringer med Inn på tunet for personer med demens i Modum kommune og bydel Nordre Aker i Oslo
  ved Anita Panman, Statsforvalteren i Oslo og Viken
  Silje Bergum, Modum kommune
  Elin Linløkken, demenskoordinator og Ann-Cathrin Holm, mestringssykepleier, bydel Nordre Aker, Oslo

 

Opptak og presentasjoner

Presentasjonene ligger til høyre. Lenke til opptak av webinaret. Opptaket nedenfor ligger ute til 24. mars.

,

Dato:
7. mars 2024 11.30 - 13.00
Sted:
Teams-møte
Arrangør:
Helseavdelingen og landbruksavdelingen
Målgruppe:
Kommunale ledere innen helse- og omsorg, hukommelsesteam/demensteam, ansatte i hjemmetjenesten, pårørende, brukere, kommunale eldreråd, demensforeninger