Samisk opplæring

Alle samiske elever har rett til opplæring i samisk, uavhengig av hvor de bor i landet. Elever som bor i samiske forvaltningsområder har rett til opplæring i og på samisk. Skoleeier har det overordnede ansvaret for at elevenes rettigheter til samisk opplæring blir oppfylt.

 

Elevene velger selv hvilket av de tre samiske språkene (nordsamisk, lulesamisk eller sørsamisk) de ønsker opplæring i. Skoleeier har det overordnede ansvaret for at elevenes rettigheter til samisk opplæring blir oppfylt. Læreplanverket Kunnskapsløftet – Samisk gjelder. Dersom hjemskolen ikke har lærer som kan gi opplæring i samisk, må skoleeier tilby alternativ opplæring i samisk, som fjernundervisning.

Statsforvalteren i Nordland skal se til at elever får sørsamisk og lulesamisk fjernundervisning etter rettigheter og behov, og sørge for koordinering og utvikling av tilbudet i samsvar med rettighetene. Statsforvalteren tildeler timer og refusjon av utgifter til samisk opplæring til kommuner/private skoler på grunnskolens område, mens videregående skoler mottar refusjon for timer til samisk fra Utdanningsdirektoratet.

Opplæringslovens kapittel 6 beskriver retter og plikter til samisk opplæring.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 23.09.2022

Samlet samisklærerne i Nordland

Rundt 35 samisklærere fikk faglig påfyll under den årlige fagsamlingen i Nordland.


Publisert 16.09.2022

Nyttige innspill under dialogmøte i Hamarøy

Nå planlegger Statsforvalteren nye tiltak for å styrke rekruttering av samisklærere og barnehagetilbudet.


Publisert 07.09.2022

Statsforvalteren inviterer til lulesamisk informasjons- og dialogmøte i Hamarøy

Statsforvalteren i Nordland inviterer til lulesamisk informasjons- og dialogmøte på Hamarøy Hotel på Innhavet onsdag 14. september kl. 18-20.


Publisert 02.03.2022

Dette må kommunene gjøre for å sikre opplæring i samisk

Samer i grunnskolealder har rett til opplæring i samisk, uansett hvor de bor i Norge. Her kan du se opptak av to nettseminarer om opplæring i samisk. 


Publisert 23.09.2021

Invitasjon til sørsamisk konferanse 2021


Publisert 29.03.2021

Nettseminar om forebygging av seksuelle overgrep i samiske samfunn


Publisert 24.02.2021

Nye rutiner for søknad om tilskudd til samiskopplæring i grunnskolen

Statsforvalteren i Nordland legger nå om på våre rutiner. Dette skjer samtidig som våre søknadsskjema blir erstattet av nye nasjonale skjema for søknad om tilskudd til samiskopplæring.


Publisert 06.01.2021

Nettseminarer om samisk fjernundervisning

Fordi vi har koordineringsansvaret for lulesamisk og sørsamisk fjernundervisning ønsker vi å gjennomføre ei nettseminarrekke om samisk fjernundervisning ut fra kompetansekravene i rammeverket for samisk fjernundervisning.

Nettseminarene vil gjennomføres på teams onsdager i januar 2021; 13., 20. og 27. januar fra kl. 1300-1445.


Publisert 03.08.2020

Webinar om samiskopplæring

Fylkesmannen inviterer rådmenn, oppvekstsjefer, skoleledere, lærere og andre som er involvert i samiskopplæring til webinar 10. september.


Publisert 14.05.2020

Seminar om samisk fjernundervisning

I oktober håper Fylkesmannen å arrangere det siste i en rekke seminarer om samisk fjernundervisning.