Nyttige innspill under dialogmøte i Hamarøy

Både fylkesråd Elin Dahlseng Eide og sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen deltok på møtet.
Både fylkesråd Elin Dahlseng Eide og sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen deltok på møtet.

Nå planlegger Statsforvalteren nye tiltak for å styrke rekruttering av samisklærere og barnehagetilbudet.

Publisert 16.09.2022

Statsforvalteren i Nordland har koordineringsansvar for lulesamisk opplæring. Vi arbeider også tett med den lulesamiske befolkning på en rekke andre områder.

Derfor arrangerer vi dialogmøter i lulesamisk område. Forrige møte ble avholdt 14. september på Innhavet i Hamarøy kommune. Der var sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen og fylkesråd Elin Dahlseng Eide to av om lag 50 deltakerne.

Samarbeid

Mikkelsen og Dahlseng Eide presenterte Sametingets og fylkeskommunens syn på problemstillinger rundt lulesamisk opplæring. Statsforvalteren samarbeider med begge institusjonene i utføringen av tiltak.

Nord universitet presenterte også sine lulesamiske studietilbud og mottok innspill på hvordan disse bør rigges for framtida.

Planlegger tiltak

Statsforvalteren informerte om hvilke tiltak vi planlegger for å styrke og utvikle lulesamisk språkopplæring, men først og fremst ønsket Statsforvalteren å få innspill fra lulesamer på ønsker og behov slik at vi bedre kan tilpasse vårt arbeid i lulesamisk område.

Under møtet fikk Statsforvalteren innspill til blant annet bedre rekruttering av samisklærere og behovet for et styrket lulesamisk barnehagetilbud.

På bakgrunn av innspillene under møtet har Statsforvalteren allerede satt i gang planlegging av tiltak på området og det vil nedsettes arbeidsgrupper som følger opp flere av tiltakene.

Lulesamisk språk har hatt en positiv utvikling og under møtet ble det presentert statistikk som viser at det lulesamiske elevtallet har økt med 42 prosent de siste 15 årene.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner