Samisk opplæring

Alle samiske elever har rett til opplæring i samisk, uavhengig av hvor de bor i landet. Elever som bor i samiske forvaltningsområder har rett til opplæring i og på samisk. Skoleeier har det overordnede ansvaret for at elevenes rettigheter til samisk opplæring blir oppfylt.

 

Elevene velger selv hvilket av de tre samiske språkene (nordsamisk, lulesamisk eller sørsamisk) de ønsker opplæring i. Skoleeier har det overordnede ansvaret for at elevenes rettigheter til samisk opplæring blir oppfylt. Læreplanverket Kunnskapsløftet – Samisk gjelder. Dersom hjemskolen ikke har lærer som kan gi opplæring i samisk, må skoleeier tilby alternativ opplæring i samisk, som fjernundervisning.

Fylkesmannen i Nordland skal se til at elever får sørsamisk og lulesamisk fjernundervisning etter rettigheter og behov, og sørge for koordinering og utvikling av tilbudet i samsvar med rettighetene. Fylkesmannen tildeler timer og refusjon av utgifter til samisk opplæring til kommuner/private skoler på grunnskolens område, mens videregående skoler mottar refusjon for timer til samisk fra Utdanningsdirektoratet.

Opplæringslovens kapittel 6 beskriver retter og plikter til samisk opplæring.


29.03.2021

Nettseminar om forebygging av seksuelle overgrep i samiske samfunn


24.02.2021

Nye rutiner for søknad om tilskudd til samiskopplæring i grunnskolen

Statsforvalteren i Nordland legger nå om på våre rutiner. Dette skjer samtidig som våre søknadsskjema blir erstattet av nye nasjonale skjema for søknad om tilskudd til samiskopplæring.


06.01.2021

Nettseminarer om samisk fjernundervisning

Fordi vi har koordineringsansvaret for lulesamisk og sørsamisk fjernundervisning ønsker vi å gjennomføre ei nettseminarrekke om samisk fjernundervisning ut fra kompetansekravene i rammeverket for samisk fjernundervisning.

Nettseminarene vil gjennomføres på teams onsdager i januar 2021; 13., 20. og 27. januar fra kl. 1300-1445.


03.08.2020

Webinar om samiskopplæring

Fylkesmannen inviterer rådmenn, oppvekstsjefer, skoleledere, lærere og andre som er involvert i samiskopplæring til webinar 10. september.


14.05.2020

Seminar om samisk fjernundervisning

I oktober håper Fylkesmannen å arrangere det siste i en rekke seminarer om samisk fjernundervisning.