Samisk opplæring

Alle samiske elever har rett til opplæring i samisk, uavhengig av hvor de bor i landet. Elever som bor i samiske forvaltningsområder har rett til opplæring i og på samisk. Skoleeier har det overordnede ansvaret for at elevenes rettigheter til samisk opplæring blir oppfylt.

 

Elevene velger selv hvilket av de tre samiske språkene (nordsamisk, lulesamisk eller sørsamisk) de ønsker opplæring i. Skoleeier har det overordnede ansvaret for at elevenes rettigheter til samisk opplæring blir oppfylt. Læreplanverket Kunnskapsløftet – Samisk gjelder. Dersom hjemskolen ikke har lærer som kan gi opplæring i samisk, må skoleeier tilby alternativ opplæring i samisk, som fjernundervisning.

Statsforvalteren i Nordland skal se til at elever får sørsamisk og lulesamisk fjernundervisning etter rettigheter og behov, og sørge for koordinering og utvikling av tilbudet i samsvar med rettighetene. Statsforvalteren tildeler timer og refusjon av utgifter til samisk opplæring til kommuner/private skoler på grunnskolens område, mens videregående skoler mottar refusjon for timer til samisk fra Utdanningsdirektoratet.

Opplæringslovens kapittel 6 beskriver retter og plikter til samisk opplæring.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 06.02.2024

Rekordmange elever lærer samisk i Nordland

Nok en gang er det satt rekord for antall elever som får samisk språkopplæring i grunnskolen i Nordland. Det bidrar til å styrke samiske språk i fylket.


Publisert 13.02.2023

Se nettseminarer om samisk opplæring

Nettseminarene gir skoleeiere og foresatte til samiske barnehagebarn og elever nyttig informasjon om rettighetene til samisk opplæring.


Publisert 16.09.2022

Nyttige innspill under dialogmøte i Hamarøy

Nå planlegger Statsforvalteren nye tiltak for å styrke rekruttering av samisklærere og barnehagetilbudet.


Publisert 02.03.2022

Dette må kommunene gjøre for å sikre opplæring i samisk

Samer i grunnskolealder har rett til opplæring i samisk, uansett hvor de bor i Norge. Her kan du se opptak av to nettseminarer om opplæring i samisk.