Rekordmange elever lærer samisk i Nordland

Nok en gang er det satt rekord for antall elever som får samisk språkopplæring i grunnskolen i Nordland. Det bidrar til å styrke samiske språk i fylket.

Publisert 06.02.2024

Elevstatistikken for 2023-24 viser at 213 elever i Nordland får samisk språkopplæring i grunnskolen dette skoleåret. Det er det høyeste tallet noensinne.

– Vi er veldig fornøyde med at det er framgang for samiske språk. Det gjør at samiske språk styrkes og utvikles i vårt fylke, sier statsforvalter Tom Cato Karlsen.

Stor økning

De siste ti årene har elevtallet økt fra 147 til dagens 213 elever. I dag får 86 elever nordsamisk opplæring i grunnskolen i Nordland, mens 93 får opplæring i lulesamisk og 34 får opplæring i sørsamisk. 

Statsforvalteren i Nordland har over tid jobbet aktivt ut mot kommunene for å sikre at foreldre og elever kjenner til rettighetene til samisk opplæring. Det er avholdt informasjonsseminarer for kommunene og foreldre, og veiledning overfor skolene slik at rettighetene skal være kjent. Dette ser ut til å ha hatt effekt.

For at samiske språk skal styrkes må flere velge samisk opplæring. Derfor er økningen i elevtall i samisk svært gledelig. Samtidig er det viktig at de som har samisk i skolen lærer samisk.

Statsforvalteren arrangerer derfor jevnlig kurs og seminarer for å sikre samhandling og didaktisk kompetanse innenfor samisk språkopplæring, slik at læringsutbyttet blir høyest mulig.

– Jeg vil likevel understreke at samisklærerne allerede gjør en svært god jobb, sier Karlsen.

Tilsyn

Statsforvalteren jobber ikke bare med veiledning, informasjon og kursing om samisk språkopplæring. Vi er også tilsynsmyndighet.

– Vi planlegger nå tilsyn med samiskopplæring i kommuner i Nordland for å se til at loven etterleves i fylket vårt, og at elevene får de rettighetene de har krav på, fortsetter Karlsen.

Den positive utviklinga for samisk språkopplæring i Nordland bidrar til å sikre levekårene for samiske språk i vårt fylke.

– Selv om det er positiv framgang, må vi fortsatt jobbe for å bevare og utvikle samiske språk, avslutter statsforvalter Tom Cato Karlsen, som selv har tatt grunnkurs og videregående kurs i lulesamisk.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner