Fylkeslegens vurdering av risikonivå i Vestland

Her finn du fylkeslegens vurderingar av risikonivå i Vestland, oppdaterast ein gong per veke frå februar 2021.

Publisert 08.02.2021, Sist endra 19.07.2021

Status per 19. juli 2021 (veke 29)

Frå veke 27 til 28 er det ein auke i tal nye tilfelle, frå 80 til 102, men talet for veke 28 kan bli noko høgare etter kvart som alle tilfella blir meldt inn til MSIS. Det er ingen kommunar med lokal forskrift i Vestland p.t. Smittesituasjonen i fylket er aukande. Nokre kommunar har hatt mindre lokale utbrot som ein har fått kontroll over. Meir enn 50% av nye tilfelle i Vestland siste to veker er registrert i Bergen kommune.

Frå veke 27 til 28 er det førebels ein nedgang i antal testa personar frå 10.513 i veke 27 til 8.836 i veke 28, men talet for veke 28 kan bli noko høgare etter kvart som alle prøver for veke 28 blir registrert i MSIS. Raten positive prøvar blant dei testa er auka sidan førre veke, frå 0,7% i veke 27 til 1,1% i veke 28, men talet for veke 28 kan framleis endre seg noko.

Siste reproduksjonstal (R) for Vestland frå FHI er 1,1, som er opp frå 0,6 førre veke, men det er noko usikkerheit knytt til dette talet. FHI angjev ein aukande smittetrend for Vestland.

Måndag 19. juli opplyser Helse Vest på sine nettsider at helseføretaket har 5 pasientar innlagt med Covid-19. 1 av desse pasientane er innlagt på sjukehus tilknytt Helse Bergen, medan 4 er innlagt i Helse Stavanger.

Fylkeslegens vurdering frå tidlegare veker


Status per 12. juli 2021 (veke 28)

Frå veke 26 til 27 er det ein auke i tal nye tilfelle, frå 39 til 64, men talet for veke 27 kan bli noko høgare etter kvart som alle tilfella blir meldt inn til MSIS. Det er ingen kommunar med lokal forskrift i Vestland p.t. Smittesituasjonen i fylket er framleis fredeleg, men nokre kommunar har hatt mindre utbrot, som ser ut til å kome raskt under kontroll etter godt arbeid i kommunane. Det har også vore eit utbrot knytt til Ekstremsportsveko på Voss, men majoriteten av dei smitta her er busett i kommunar utanfor Vestland.

Frå veke 26 til 27 er det liten endring i tal testa personar frå 9.928 i veke 26 til 9.822 i veke 27, men talet for veke 27 kan bli noko høgare etter kvart som alle prøvar for veke 27 blir registrert i MSIS. Raten positive prøvar blant dei testa har auka sidan førre veke frå 0,4 % til 0,7 %, men talet for veke 27 kan framleis endre seg noko.

Siste reproduksjonstal (R) for Vestland frå FHI er 0,6, som er ned frå 0,8 førre veke, men det er noko usikkerheit knytt til dette talet. FHI angjev ein aukande smittetrend for Vestland.

Måndag 12. juli opplyser Helse Vest på sine nettsider at helseforetaket har 4 pasientar innlagt med Covid-19. Alle er innlagt ved SUS, og det er såleis ingen pasientar innlagt i sjukehus som er primærsjukehus for kommunar i Vestland.

Status per 5. juli 2021 (veke 27)

Frå veke 25 til 26 er det førebels ein svak nedgang i nye tilfelle, frå 46 til 38, men talet for veke 26 kan bli noko høgare etter kvart som alle tilfella blir meldt inn til MSIS. Det er ingen kommunar med lokal forskrift i Vestland p.t. Smittesituasjonen i fylket er fredeleg, utan nokon større lokale utbrot.

Frå veke 25 til 26 er det førebels ein liten nedgang i tal testa personar frå 10.187 i veke 25 til 9.352 i veke 26, men talet for veke 26 kan bli noko høgare etter kvart som alle prøver for veke 26 blir registrert i MSIS. Raten positive prøvar blant dei testa er førebels relativt uendra sidan førre veke på 0,4 %, men talet for veke 26 kan framleis endre seg noko.

Siste reproduksjonstal (R) for Vestland frå FHI er 0,6, som er opp frå 0,3 førre veke, men det er noko usikkerheit knytt til dette talet.

Måndag 5. juli opplyser Helse Vest på sine nettsider at helseforetaket har 3 pasientar innlagt med Covid-19. Alle er innlagt ved SUS, og det er såleis ingen pasientar innlagt i sjukehus som er primærsjukehus for kommunar i Vestland.

Status per 28. juni 2021 (veke 26)

Frå veke 24 til 25 er det førebels relativt uendra tal nye tilfelle, frå 40 til 43, men talet for veke 25 kan bli noko høgare etter kvart som alle tilfella blir meldt inn til MSIS. Det er ingen kommunar med lokal forskrift i Vestland p.t. Smittesituasjonen i fylket er fredeleg, utan nokon større lokale utbrot.

Frå veke 24 til 25 er det førebels ein liten nedgang i tal testa personar frå 9.922 i veke 24 til 9.414 i veke 25, men talet for veke 25 kan bli noko høgare etter kvart som alle prøver for veke 25 blir registrert i MSIS. Raten positive prøvar blant dei testa var i veke 24 på 0,4%, mens talet i veke 25 viser ein svak auke til 0,5 %. Talet for veke 25 kan framleis endre seg noko.

Siste reproduksjonstal (R) for Vestland frå FHI er 0,3, som er ned frå 0,8 førre veke, men det er noko usikkerheit knytt til dette talet. FHI angjev ein usikker smittetrend for Vestland.

Fredag 25. juni er ingen pasientar innlagde med covid-19 i Helse Bergen, som er uendra femte veke på rad. Helse Førde og Helse Fonna har heller ingen innlagde med covid-19, som òg er uendra femte veke på rad

Status per 21. juni 2021 (veke 25)

Frå veke 23 til 24 er det førebels relative uendra tal nye tilfelle, frå 49 til 37, men talet for veke 24 kan bli noko høgare etter kvart som alle tilfella blir meldt inn til MSIS. Det er inga kommunar med lokal forskrift i Vestland p.t. Smittesituasjonen i fylket er fredeleg, utan nokon større lokale utbrot.

Frå veke 23 til 24 er det førebels ein liten auke i tal testa personar frå 8.689 i veke 23 til 9.176 i veke 24, men talet for veke 24 kan bli noko høgare etter kvart som alle prøver for veke 24 blir registrert i MSIS. Raten positive prøvar blant dei testa var i veke 23 på 0,6 %, mens talet for veke 24 viser ein nedgang til 0,4 %. Talet for veke 24 kan framleis endre seg noko.

Siste reproduksjonstal (R) for Vestland frå FHI er 0,8, som er uendra frå førre veke, men det er noko usikkerheit knytt til dette talet. FHI angjev ein sannsynleg aukande smittetrend for Vestland.

Måndag 21. juni er ingen pasientar innlagde med covid-19 i Helse Bergen, som er uendra fjerde veke på rad. Helse Førde og Helse Fonna har heller ingen innlagde med covid-19, som òg er uendra fjerde veke på rad.

Status per 14. juni 2021 (veke 24)

Frå veke 22 til 23 er det førebels relative uendra tal nye tilfelle, frå 48 til 43, men talet for veke 23 kan bli noko høgare etter kvart som alle tilfella blir meldt inn til MSIS. Det er inga kommunar med lokal forskrift i Vestland p.t. Smittesituasjonen i fylket er fredeleg, utan nokon større lokale utbrot.

Frå veke 22 til 23 er det førebels ein liten nedgang i tal testa personar frå 8.806 i veke 22 til 8.150 i veke 23, men talet for veke 23 kan bli noko høgare etter kvart som alle prøver for veke 23 blir registrert i MSIS. Raten positive prøvar blant dei testa er førebels uendra sidan førre veke på 0,5 %, men talet for veke 23 kan framleis endre seg noko.

Siste reproduksjonstal (R) for Vestland frå FHI er 0,8, som er opp frå 0,5 førre veke, men det er noko usikkerheit knytt til dette talet. FHI angjev ein fallande smittetrend for Vestland.

Måndag 14. juni er ingen pasientar innlagde med covid-19 i Helse Bergen, som er uendra tredje veke på rad. Helse Førde og Helse Fonna har heller ingen innlagde med covid-19, som òg er uendra tredje veke på rad.

Status per 7. juni 2021 (veke 23)

Frå veke 21 til 22 er det førebels ein større nedgang i tal smitta frå 87 til 43, men talet for veke 22 kan bli noko høgare etter kvart som alle tilfella blir meldt inn til MSIS. Smittetala er framleis fallande i Bergen kommune, og laurdag 5. juni vart det ikkje registrert nokon nye tilfelle. Det er inga kommunar med lokal forskrift i Vestland p.t. Situasjonen i fylket elles er relativt fredeleg, med berre mindre lokale utbrot.

Frå veke 21 til 22 er det førebels ein nedgang i tal testa personar frå 9.954 i veke 21 til 8.322 i veke 22, men talet for veke 22 kan bli noko høgare etter kvart som alle prøver for veke 22 blir registrert i MSIS. Raten positive prøvar blant dei testa fell førebels frå 0,9 % i veke 21 til 0,5 % i veke 22, men talet for veke 22 kan framleis endre seg noko.

Siste reproduksjonstal (R) for Vestland frå FHI er 0,5, som er ned frå 0,9 førre veke, og det er meir enn 95% sannsynleg at R < 1. FHI angjev ein fallande smittetrend for Vestland.

Måndag 7. juni er ingen pasientar innlagde med covid-19 i Helse Bergen, som er uendra sidan førre veke. Helse Førde og Helse Fonna har heller ingen innlagde med covid-19, som òg er uendra frå førre veke.

Status per 31. mai 2021 (veke 22)

Frå veke 20 til 21 er det førebels ein større nedgang i tal smitta frå 142 til 81, men talet for veke 21 er venta å bli noko høgare etter kvart som alle tilfella blir meldt inn til MSIS. Smittetala er framleis fallande i Bergen kommune, og lokal forskrift med skjerpa tiltak vart avslutta 31. mai. Situasjonen i fylket elles er relativt fredeleg, med berre mindre lokale utbrot.

Frå veke 20 til 21 er det førebels ein stor nedgang i tal testa personar frå 13.218 i veke 20 til 9.315 i veke 21, men talet for veke 21 vil bli noko høgare etter kvart som alle prøver for veke 21 blir registrert i MSIS. Raten positive prøvar blant dei testa fell førebels frå 1,1 % i veke 20 til 0,9 % i veke 21, men talet for veke 21 kan framleis endre seg noko.

Siste reproduksjonstal for Vestland frå FHI er 0,9, som er uendra frå førre veke, men det er hefta stor usikkerheit til nøyaktigheita av dette. FHI angjev ein fallande smittetrend for Vestland.

Måndag 31. mai er ingen pasientar innlagde med covid-19 i Helse Bergen, som er ein mindre enn førre veke. Helse Førde og Helse Fonna har heller ingen innlagde med covid-19, som er uendra frå førre veke.

Status per 25. mai 2021 (veke 21)

Frå veke 19 til 20 er det førebels ein nedgang i tal smitta frå 181 til 135, men talet for veke 20 er venta å bli høgare etter kvart som alle tilfella blir meldt inn til MSIS. Smittetala er no fallande i Bergen kommune, og lokal forskrift med skjerpa tiltak varar førebels fram til 26. mai. Situasjonen i fylket elles er fredeleg, med berre mindre lokale utbrot.

Frå veke 19 til 20 er det førebels ei auke i tal testa personar frå 12.812 i veke 19 til 13.187 i veke 20, men talet for veke 20 vil bli høgare etter kvart som alle prøver for veke 20 blir registrert i MSIS. Raten positive prøvar blant dei testa fell førebels frå 1,4 % i veke 19 til 1,0 % i veke 20, men talet for veke 20 kan framleis endre seg noko.

Siste reproduksjonstal for Vestland frå FHI er 0,9, som er opp frå 0,7 førre veke, men det er hefta stor usikkerheit til nøyaktigheita av dette. FHI angjev ein fallande smittetrend for Vestland.

Måndag 24. mai meldte Helse Bergen om eit dødsfall for innlagt pasient med covid-19.

Tysdag 25. mai er ein pasient innlagd med covid-19 i Helse Bergen, som er ein mindre enn førre veke. Helse Førde har ingen innlagd med covid-19, som er to mindre enn førre veke. Helse Fonna har ingen innlagd med covid-19 i Haugesund, Odda eller på Stord, som er uendra siste to veker.

Status per 18. mai 2021 (veke 20)

Frå veke 18 til 19 er det førebels ein nedgang i tal smitta frå 290 til 178, men talet for veke 19 er venta å bli høgare etter kvart som alle tilfella blir meldt inn til MSIS. Det er knytt stor spenning til tal nye tilfelle i veke 20 etter langhelg og 17. mai-feiring i veke 19/20. Det er framleis lokal forskrift med skjerpa tiltak i Bergen kommune, som varer fram til 26. mai.

Frå veke 18 til 19 er det førebels ein nedgang i tal testa personar frå 15.070 i veke 18 til 12.785 i veke 19, men talet for veke 19 vil bli høgare etter kvart som alle prøver for veke 19 blir registrert i MSIS. Raten positive prøvar blant dei testa fell førebels frå 1,9 % i veke 18 til 1,4 % i veke 19, men talet for veke 19 kan framleis endre seg noko.

Siste reproduksjonstal for Vestland frå FHI er 0,7, som er ned frå 1,0 førre veke, men det er hefta stor usikkerheit til nøyaktigheita av dette. FHI angjev ein usikker smittetrend for Vestland.

Tysdag 18. mai er framleis to pasientar innlagde med covid-19 i Helse Bergen, men det er no ein i Bergen og ein på Voss. Helse Førde har to innlagde med covid-19, som er ein meir enn førre veke. Helse Fonna har ingen innlagd med covid-19 i Haugesund, Odda eller på Stord, som er uendra frå førre veke.

Status per 10. mai (veke 19)

Frå veke 17 til 18 er det førebels ein liten auke i tal smitta frå 230 til 240, men talet for veke 18 er venta å bli høgare etter kvart som alle tilfella blir meldt inn til MSIS. Av lokale utbrot i fylket no, har Bjørnafjorden fått mange smitta dei siste dagane, i eit utbrot knytt til ein ungdomsskole. Fleire andre kommunar har òg hatt ein liten auke i tal smitta den siste veka, men med relativt låga tal. Dei fleste nysmitta er framleis i Bergen kommune, der det held fram med ei relativt flat utvikling, slik at lokale tiltak har blitt forlenga fram til 12. mai.

Frå veke 17 til 18 er det førebels ein auke i tal testa personar frå 13.530 i veke 17 til 13.948 i veke 18, men talet for veke 18 vil bli høgare etter kvart som alle prøver for veke 18 blir registrert i MSIS. Raten positive prøvar blant dei testa er førebels uendra på 1,7 % frå førre veke, men talet for veke 18 kan framleis endre seg noko.

Siste reproduksjonstal for Vestland frå FHI er 1,0, som er ned frå 1,2 førre veke, men det er hefta relativt stor usikkerheit til nøyaktigheita av dette. FHI angjev ein usikker smittetrend for Vestland.

Måndag 10. mai er to pasientar innlagde med covid-19 i Helse Bergen, det er to færre enn for ei veke sidan. I veke 18 hadde Helse Bergen i nokre dagar ingen innlagde med covid-19, for fyrste gong på 8 månader. Voss har framleis ingen innlagde med covid-19. Helse Førde har ein innlagd med covid-19, som er ein meir enn førre veke. Helse Fonna har ingen innlagd med covid-19 i Haugesund, Odda eller på Stord.

Status per 3. mai 2021 (veke 18)

Frå veke 16 til 17 er det førebels ein liten nedgang i tal smitta frå 227 til 193, men tala for veke 17 er venta å bli noko høgare etter kvart som alle tilfella blir meldt inn til MSIS, sannsynlegvis omtrent på nivå med veke 16. Av lokale utbrot i fylket no, har Alver kommune hatt over tjue smitta den siste veka, men mange av desse er nærkontaktar. Dei fleste nysmitta er framleis i Bergen kommune, der det har vore jamne smittetal den siste veka, slik at lokale tiltak har blitt forlenga fram til 12. mai.

Frå veke 16 til 17 er det førebels ein nedgang i tal testa personar, frå 14.677 i veke 16 til 12.497 i veke 17, men talet for veke 17 vil bli høgare etter kvart som alle prøver for veke 17 blir registrert i MSIS. Raten positive prøvar blant dei testa er førebels uendra på 1,5 %, men talet for veke 17 kan framleis endre seg noko.

Siste reproduksjonstal for Vestland frå FHI er 1,2, som er ned frå 1,4 førre veke, men det er hefta relativt stor usikkerheit til nøyaktigheita av dette. FHI angjev ein usikker smittetrend for Vestland.

Måndag 3. mai er fire pasientar innlagde med covid-19 i Helse Bergen, det er seks færre enn for ei veke sidan. Voss har framleis ingen innlagde med covid-19. Helse Førde har ingen innlagd med covid-19, som er ein mindre enn førre veke. Helse Fonna har ein innlagd med covid-19 i Haugesund (ein meir enn førre veke), ingen på Stord (ein mindre enn førre veke) og ingen i Odda (uendra).

Status per 27. april 2021 (veke 17)

Frå veke 15 til 16 er det førebels ein større nedgang i tal smitta frå 307 til 187, men tala for veke 16 er venta å bli noko høgare etter kvart som alle tilfella blir meldt inn til MSIS. Det er inga større lokale utbrot i fylket no, dei fleste nysmitta er i Bergen kommune, men tala i Bergen ser òg ut til å vere sakte fallande. Det er framleis lokal forskrift med forsterka tiltak i Bergen kommune, som førebels gjeld i ei veke til.

Frå veke 15 til 16 er det førebels ein nedgang i tal testa personar, frå 15.439 i veke 15 til 13.434 i veke 16, men talet for veke 16 vil bli noko høgare etter kvart som alle prøver for veke 16 blir registrert. Raten positive prøvar blant dei testa er fallande, frå 2,0 % i veke 15 til 1,4 % i veke 16, men talet for veke 16 kan framleis endre seg noko.

Siste reproduksjonstal for Vestland frå FHI er 1,4 også denne veka, men det er hefta relativt stor usikkerheit til nøyaktigheita av dette. FHI angjev ein sannsynleg minkande smittetrend for Vestland.

Måndag 26. april er ti pasientar innlagde med covid-19 i Helse Bergen, det er fem fleire enn for ei veke sidan. Voss har framleis ingen innlagde med covid-19. Helse Førde har ein innlagd med covid-19, som er ein meir enn førre veke. Helse Fonna har ingen innlagde med covid-19 i Haugesund (fire færre enn førre veke), ein på Stord (ein meir enn førre veke) og ingen i Odda (uendra).

Status per 19. april 2021 (veke 16)

Frå veke 14 til 15 er det førebels ein liten nedgang i tal smitta frå 303 til 265, men tala for veke 15 er venta å bli høgare etter kvart som alle tilfella blir meldt inn til MSIS. Dei lokale utbrota vi har sett den siste månaden er under kontroll, mens det har vore flest nye smitta i Bergen. Frå 20. april vil Bergen kommune innføre ei ny lokal forskrift med varigheit i førebels to veker.

Frå veke 14 til 15 er det førebels ein liten nedgang i tal testa personar, frå 16.383 i veke 14 til 14.307 i veke 15, men talet for veke 15 vil bli noko høgare etter kvart som alle prøver for veke 15 blir registrert. Raten positive prøvar blant dei testa er lett aukande, frå 1,8 % i veke 14 til 1,9 % i veke 15, men talet for veke 15 kan framleis endre seg noko.

Siste reproduksjonstal for Vestland frå FHI er 1,4, men det er hefta relativt stor usikkerheit til nøyaktigheita av dette. FHI angjev ein sannsynleg minkande smittetrend for Vestland.

Måndag 19. april er fem pasientar innlagde med covid-19 i Helse Bergen, det er ein mindre enn for ei veke sidan. Voss har framleis ingen innlagde med covid-19. Helse Førde har ingen innlagd med covid-19, som er ein mindre enn førre veke. Helse Fonna har fire innlagde med covid-19 i Haugesund (fire færre enn førre veke), ingen på Stord (uendra) og ingen i Odda (ein mindre enn førre veke).

Status per 12. april 2021 (veke 15)

Frå veke 13 til 14 er det førebels ein liten nedgang i tal smitta frå 294 til 262, men tala for veke 14 er venta å bli høgare etter kvart som alle tilfella blir meldt inn til MSIS. I veke 14 har det vore flest nye smitta i Bergen, Kvam, Ullensvang og Øygarden.

Frå veke 13 til 14 var det ein forventa auke etter påske i tal testa personar, frå 14.634 i veke 13 til 15.407 i veke 14, men talet for veke 14 vil bli noko høgare etter kvart som alle prøver for veke 14 blir registrert. Raten positive prøvar blant dei testa har førebels falt noko sidan påske, frå 2,0 % i veke 13 til 1,7 % i veke 14, men talet for veke 14 kan framleis endre seg noko. Dette kan skuldast at færre asymptomatiske testa seg i påsken, mens fleire har testa seg uavhengig av symptom etter at dei kom tilbake frå påskeferie, slik til dømes Bergen kommune har oppfordra til.

Siste reproduksjonstal for Vestland frå FHI er 1,3, mot 1,9 førre veke, men det er hefta relativt stor usikkerheit til nøyaktigheita av dette. FHI angjev ein aukande smittetrend for Vestland.

Måndag 12. april er seks pasientar innlagde med covid-19 i Helse Bergen, det er fem færre enn for ei veke sidan. Voss har framleis ingen innlagde med covid-19. Helse Førde har ein innlagd med covid-19, som er uendra siste veke. Helse Fonna har åtte innlagde med covid-19 i Haugesund (uendra siste veke), ingen på Stord (ned frå ein) og ein i Odda (auke på ein).

Status per 6. april 2021 (veke 14)

Frå veke 12 til 13 er det førebels ein liten nedgang i tal smitta frå 267 til 225, men tala for veke 13 er venta å bli høgare etter kvart som alle tilfella blir meldt inn til MSIS. I veke 13 har utbrota i Askøy, Stad og Stord vore fallande og under kontroll, mens det har vore aukande smitte i Bergen, Ullensvang og Øygarden. Kvam herad meldte måndag om eit pågåande utbrot der.

Veke 13 var påskeveka, og frå veke 12 til 13 var det difor ein stor nedgang i tal testa personar (frå 23.535 til 12.940). Talet for veke 13 vil bli noko høgare etter kvart som alle prøvar blir registrert. Grunna færre testa, men framleis mange positive prøvesvar, har raten positive prøvar blant dei testa førebels auka frå 1,1 % i veke 12 til 1,7 % i veke 13. Det er venta stor auke i tal personar som vil teste seg i veka etter påske og talet for veke 13 kan framleis endre seg noko.

Siste reproduksjonstal for Vestland frå FHI er 1,9, men det er hefta relativt stor usikkerheit til nøyaktigheita av dette. Likevel er det meir enn 95 % sikkert at R er større enn 1. Det er totalt sett ein usikker smittetrend for Vestland framover, med stor spenning knytt til tala for dei neste par vekene.

Tysdag 6. april er elleve pasientar innlagde med covid-19 i Helse Bergen, det er fem meir enn for ei veke sidan. Voss har framleis ingen innlagde med covid-19. Helse Førde har ein innlagd med covid-19, som er uendra siste veke. Helse Fonna har åtte innlagde med covid-19 i Haugesund (nedgang på fire), ein på Stord (auke på ein) og framleis null i Odda.

Status per 30. mars 2021 (veke 13)

Frå veke 11 til 12 er det så langt ein nedgang i tal smitta frå 281 til 226, men tala for veke 12 er venta å bli høgare etter kvart som alle tilfelle blir meldt inn til MSIS. Det var stort sett pågåande utbrot som prega veke 12, der dei fleste av desse no ser ut til å flate ut og kome under kontroll. Bergen kommune hadde ei auke i tal smitta i veke 12, som skuldast utbrot ved både bedehusmiljø, treningssenter og studentmiljøet ved Høgskulen i Vestland, men smittetala har vore fallande dei siste dagane. Grunna dette har Bergen kommune gjort vedtak om mellombels stenging av treningssenter frå 28. mars til og med 31. mars, for å få oversikt over utbrotet. Rapportar frå utbrota ved bedehusmiljøa tydar på at viruset har smitta lett innandørs i kombinasjon med lovsong. I veke 12 kom òg forsterka nasjonale tiltak mot spreiing av covid-19, og det er forventa at det vil bidra til å redusere smittetrykket i Vestland ytterlegare.

Frå veke 11 til 12 var det ein stor auke i tal testa personar, frå 18.082 i veke 11 til 21.471 i veke 12. Talet for veke 12 vil bli enda høgare etter kvart som alle prøver for veke 12 blir registrert. Haukeland sjukehus melde i samband med dette at dei måtte skalere ned tal sekvenserte positive prøver til 25% av alle positive prøver, grunna stor pågang av testar til analyse. Raten positive prøvar blant dei testa har førebels gått ned frå 1,6 % i veke 11 til 1,1 % i veke 12, men talet for veke 11 kan framleis bli litt høgare.

Måndag 29. mars er seks pasientar innlagde med covid-19 i Helse Bergen, det er ein meir enn for ei veke sidan. Voss har framleis ingen innlagde med covid-19. Helse Førde har ein innlagd med covid-19, som er uendra siste veke. Helse Fonna har tolv innlagde med covid-19 i Haugesund (auke på tre), ingen på Stord (nedgang på ein) og framleis null i Odda.

Siste reproduksjonstal for Vestland frå FHI er 0,9, men det er hefta relativt stor usikkerheit til nøyaktigheita av dette. Det er no ein usikker trend for Vestland med omsyn til smittesituasjonen, då det har vore ein auke i nye smittetilfelle over fleire veker, men med ein førebels nedgang førre veke. Med fleire lokale utbrot under kontroll no, er det høve til å vere forsiktig optimist.

Status per 23. mars 2021 (veke 12)

Frå veke 10 til 11 har så langt talet smitta auka frå 155 til 227, men tala er venta å bli høgare etter kvart som alle tilfella blir meldt inn til MSIS. Auken reflekterer både pågåande og nye lokale utbrot i veke 11, mellom anna i Stad, Sogndal, Sveio, på Stord, Askøy og Øygarden. Fleire av desse kommunane har òg teke avgjerd om lokal smittevernforskrift. Mange av utbrota skuldast muterte virusvariantar, og rapportar frå kommunane tydar på at desse smittar lettare og raskare enn det tradisjonelle viruset. Det vert jobba godt med TISK-strategien i kommunane, i tråd med tilrådingane frå FHI.

Det var stor auke i tal testa personar frå veke 9 (12.197) til veke 10 (17.593), og det nærmar seg like mange i veke 11 (16.173). Talet er venta å bli ein del høgare etter kvart som alle prøvar for veke 11 blir registrert. Raten positive prøvar blant dei testa har førebels auka frå 0,9 % i veke 10 til 1,4 % i veke 11, men talet for veke 11 kan framleis bli litt høgare.

Måndag 22. mars er fem pasientar innlagde med covid-19 i Helse Bergen, det er to fleire enn for ei veke sidan. Voss sjukehus har framleis ingen innlagde med covid-19. Helse Førde har éin innlagd med covid-19 (éin mindre enn veka før). Helse Fonna har ni innlagde med covid-19 i Haugesund (auke på fire), éin på Stord (auke på éin) og framleis null i Odda.

Det er ein aukande smittetrend i Vestland fylke totalt sett, med fleire lokale utbrot. Det skal likevel leggjast til at nokre av utbrota ser ut til å vere avgrensa til særskilde miljø. Bergen kommune har framleis låge smittetal. Bergen har tett dialog med dei andre kommunane i den tett integrerte bu- og arbeidsmarknadsregionen, der ein del av kommunane har aukande smittetal.

Status per 16. mars 2021 (veke 11)

Frå veke 9 til 10 er det så langt ein nedgang i tal smitta frå 142 til 92, men tala kan bli noko høgare etter kvart som alle tilfelle blir meldt inn til MSIS. Nedgangen indikerer at dei større utbrota i fylket er kome under kontroll, men samstundes har det òg vore nye lokale utbrot i veke 9. Kommunane jobbar godt med TISK-strategien, og FHI tilrår no forsterka TISK for å ta høgd for muterte virusvariantar. Fleire smitta nærkontaktar vert fanga opp ved å teste inn i karantene, og husstandsmedlemer av nærkontaktar vert haldne heime til nærkontaktane har testa negativt.

Det var litt fleire som testa seg i veke 9 (12.197) enn i veke 8 (11.502), men i veke 10 er det igjen litt færre som har testa seg (11.040). Raten positive prøvar blant dei testa har førebels falle frå 1,2 % i veke 9 til 0,5 % i veke 10, men talet for veke 10 kan framleis bli litt høgare. Dette indikerer ein låg førekomst (prevalens) av smitte i Vestland fylke totalt sett.

Sveio kommune har med verknad frå 12. mars sett i verk lokal forskrift om smitteverntiltak. Dei gjer dette saman med dei andre kommunane i bu- og arbeidsmarknadsregion Haugalandet, grunna eit utbrot i Haugesund. Dei andre kommunane i fylket følgjer nasjonale forskrifter og tilrådingar.

Årdal kommune fekk påvist smitte med brasiliansk virusvariant den 12. mars. Denne vart påvist ved innreise til Noreg og den smitta har heile tida etterpå vore i isolasjon. To nærkontaktar vart òg raskt sett i karantene og har testa positivt. Det er ikkje venta fleire tilfelle enn dei som allereie er påvist.

Måndag 15. mars er tre pasientar innlagde med covid-19 i Helse Bergen. Ingen av desse får per no intensivbehandling. Voss sjukehus har ingen innlagde med covid-19. Helse Førde har to innlagde, Helse Fonna har fem i Haugesund og ingen i Odda og på Stord.

Samla sett vert smitteutviklinga i Vestland framleis vurdert som flat og med lågt trykk, men med nokre lokale utbrot ulike stadar. Bergen kommune har hatt stort sett låge smittetal i veka etter vinterferien.

Status per 8. mars 2021 (veke 10)

Frå veke 8 til 9 er det førebels ein auke i tal smitta frå 91 til 113, men tala kan bli noko høgare etter kvart som alle tilfelle blir meldt inn til MSIS. Dette er førebels ein auke i tal nysmitta frå 27 til 32 per 100.000 innbyggarar. Auken heng mellom anna saman med eit utbrot knytt til Rothaugen skole i Bergen.

Samstundes har det sidan veke 6 vore færre som har testa seg for kvar veke (frå 11.502 personar i veke 8 til 11.053 personar i veke 9). Det heng sannsynlegvis saman med at dei lokale utbrota vi hadde for nokre veker sidan er under kontroll, og at det har vore vinterferie i vekene 8 og 9. Raten positive prøvar blant dei testa har stige frå 0,8 % til 1,0 % frå veke 8 til 9.

Det er no nasjonale forskrifter og tilrådingar som gjeld i heile Vestland, etter at Ulvik herad oppheva lokal smittevernforskrift 7. mars.

Måndag 8. mars er fem pasientar innlagde med covid-19 i Helse Bergen, der to av desse får intensivbehandling. Helse Fonna har to innlagde i Haugesund og ingen i Odda og på Stord. Helse Førde har ingen pasientar innlagde med covid-19.

Samla sett vurderast smitteutviklinga i Vestland framleis som flat og med lågt trykk, men noko ustabil med uavklart situasjon når det gjeld lokalt utbrot i Bergen, smitte frå austlandet og mogeleg auka smittetal etter vinterferie.

Status per 1. mars 2021 (veke 9)

Smittetrykket er no lågt i fylket, med flat smittetrend. Det var seksti registrerte smittetilfelle i fylket siste veke . Det kan sjå ut som vi er i avslutninga av dei store lokale utbrota. Det er likevel grunn til uro for spreiing av muterte virus/høge smittetal i andre fylke. Der er eit uavklart utbrot ved ein større ungdomsskule i Bergen, med 139 elevar i karantene. I fylket er ti pasientar innlagt på sjukehus. Vi har ikkje opplysningar om driftsproblem i helsetenestene.

Status per 22. februar 2021 (veke 8)

Frå veke 6 til 7 er det førebels ein nedgang i tal smitta frå 153 til 76, men tala kan bli noko høgare etter kvart som alle tilfelle blir meldt inn til MSIS.  Dette er førebels ein reduksjon i tal nysmitta frå 58 til 36 per 100.000 innbyggarar. Samstundes er det færre som har testa seg, frå 16.090 personar i veke 6 til 11.398 personar i veke 7, noko som heng saman med at dei lokale utbrota vi har sett nærmar seg slutten. Raten positive prøvar blant dei testa har falt frå 1,0 % til 0,7 % i desse to vekene.

Dei større lokale utbrota er no under kontroll, og alle vedtaka som vart gjort av regjeringa dei siste to vekene i samband med dette, er no oppheva. Kommunane har i all hovudsak gått tilbake til å følgje nasjonale forskrifter og tilrådingar, men med enkelte unntak. Ulvik herad har framleis ei lokal smittevernforskrift som inntil vidare gjeld til 7. mars, og kommunane i Bergensområdet har eigne forskrifter om smittevernfagleg drift på byggeplassar.

Måndag 22. februar er seks pasientar innlagde med covid-19 i Helse Bergen, der fire av desse får intensivbehandling. Helse Fonna har to innlagde i Haugesund og Helse Førde har null.

Det er framleis ei generell bekymring for psykisk helse hos barn- og ungdom og samhandlinga om dette.

Status per 15. februar 2021 (veke 7)

For vekene 5 og 6 har Vestland fylke eit reproduksjonstal R på 0,8 og som heilheit er det framleis ein fredeleg situasjon, då det er få kommunar som står for dei fleste smitta i fylket no. Tal nye smitta personar falt frå 217 i veke 5 til 117 i veke 6, med ein reduksjon frå 1,7 % til 0,8 % i tal positive prøvar blant personar som er testa, sjølv om det er ein liten auke i tal personar som er testa.

Situasjonen i Vestland fylke har dei siste vekene vore prega av lokale smitteutbrota i fleire kommunar. Spesielt Ulvik herad har hatt utfordringar med omsyn til drift av nokre kommunale tilbod, men har fått god støtte og hjelp frå nabokommunar og Helse Bergen på ulike tenesteområde.

Situasjonen begynner likevel å komme under kontroll, og regjeringa har difor gjort vedtak om lågare tiltaksgrad for alle kommunar, med unntak av Ulvik, som framleis ligg under kapittel 5A i covid-19-forskrifta. Desse tiltaka gjeld frå måndag 15. februar til og med måndag 22. februar. Det blir gjort nye vurderingar torsdag i veke 7.

Vi har framleis ikkje fått rapportert negative konsekvensar for drift av spesialisthelsetenesta som følgje av dei lokale utbrota, men frå helseføretaka er det peikt på ei generell, aukande bekymring for psykisk helse hos barn- og ungdom og samhandlinga om dette.

Status per 8. februar 2021 (veke 6)

For vekene 4 og 5 vert Vestland plassert samla sett på risikonivå 1 for alle indikatorar, med unntak av reproduksjonstalet R på 1,0, som indikerer ei flat utvikling. Den overordna smittesituasjonen for fylket vert difor vurdert som fredeleg.

Samstundes har det i same periode vore fleire lokale utbrot, med forgreiningar til fleire nabokommunar. Det største utbrotet er i Ulvik herad. I nokre av utbrota er det òg påvist ein av dei nye virusvariantene i ein god del av prøvane. I Bergen kommune er det ein uavklart situasjon med ein kombinasjon av nye virusvariantar og ukjente smittevegar. På bakgrunn av dette vart regjeringa bedt om å setje i verk forsterka smitteverntiltak gjennom eiga forskrift. For meir informasjon om den nasjonale forskrifta, sjå artikkel med meir informasjon og lenker til forskrift her

Forskrifta gjeld i første omgang frå 7. til og med 14. februar. Bergen kommune, Kvam herad og Ulvik herad er omfatta av dei strengaste tiltaka jf. kapittel 5A i covid-19-forskriften («ring 1-kommunar»), og ti andre kommunar er omfatta av noko mildare tiltak jf. kapittel 5B i covid-19-forskriften («ring 2-kommunar»).

I Ulvik herad har utbrotet ført til utfordringar med å yte kommunale tenester, og fleire nabokommunar og ein utanfor Hardangerregionen har etter oppmoding bistått med ressursar til Ulvik. Heradet nærmar seg ein kritisk situasjon med tanke på personellutfordringar, og det blir gjort fortløpande vurderingar av situasjonen. Heradet gir elles uttrykk for eit godt samarbeid med nabokommunane, Bergen kommune, helseføretaket og Statsforvaltaren.

Vår vurdering er at TISK-strategien generelt fungerer godt for å få kontroll over utbrota. Utbrotet i Ulvik illustrerer likevel veldig tydeleg korleis eit lokalt utbrot i mindre kommunar har potensiale til raskt å få store konsekvensar.

Vi har ikkje fått rapportert negative konsekvensar for drift av spesialisthelsetenesta som følgje av dei lokale utbrota.