Helse, omsorg og sosialtenester

Oppdatert 05.01.2024

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunane og helseføretaka (sjukehusa) som tilbyr desse tenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har òg ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtenestene. Mykje av tilsyns- og kontrollarbeidet blir gjort av Statsforvaltaren.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

01.03.2024

Webinarserie om ungt utenforskap

28. februar lanserte KS Trøndelag en webinarserie om ungt utenforskap. – Vi håper den vil gi ny kunnskap og inspirere, sier prosjektleder, Camilla Juul.


20.02.2024, Oppdatert 26.02.2024

Å ta barn på alvor- spennende fagdag om å samtale med barn og unge om sensitive tema

RVTS Midt og Statsforvalteren i Trøndelag inviterer til spennende gratis fagdag 21. mars i samarbeid med dr.polit og spesialpedagog Kari Trøften Gamst. Hvordan kan vi jobbe kunnskapsbasert i møte med barn og unge vi har bekymring for og hvordan kan vi bruke voldsforebyggende verktøy? Dette er noe av programmet for dagen.


17.01.2024

TryggEst, tilskudd til tiltak for kompetanseheving mot vold mot risikoutsatte voksne

Målet med tilskuddsordningen er tredelt

 


12.01.2024

Nasjonal likestillingskonferanse 2024: Likestilte og bærekraftige lokalsamfunn

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) inviterer til Nasjonal likestillingskonferanse 5. mars 2024, i forbindelse med kvinnedagen. Dette er regjeringens årlige konferanse om likestilling mellom kjønn. Tema for konferansen er hvordan vi kan legge til rette for likestilte og bærekraftige lokalsamfunn.


08.01.2024

Tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Tilskuddsordningen er etablert for å styrke kvaliteten i tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg og deres pårørende, og for å bidra til kompetanseoppbygging i kommunene.


15.12.2023

Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret - 2024

Arbeids- og velferdsdirektoratet har kunngjort tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV for 2024.


23.11.2023

Invitasjon til webinar om samtaler med barn og ungdom

Statsforvalteren i Trøndelag og RVTS Midt inviterer til webinar med Øyvind Kvello om alliansearbeid, kommunikasjonskunnskap og metoder og verktøy for barnesamtaler.


24.10.2023

Utlysning av ledig verv i en av kontrollkommisjonene for tvungent psykisk helsevern i Trøndelag

Statsforvalteren har i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å rekruttere og oppnevne medlemmer til kontrollkommisjonene i det psykiske helsevernet.

I Trøndelag er det 5 kontrollkommisjoner for psykisk helsevern. I tillegg er det en nasjonal kommisjon for personer dømt til tvungen omsorg. Det er nå et ledig verv i en av kommisjonene med søknadsfrist 14. november 2023.


11.10.2023

Hvordan kan vi sammen bidra til en god implementering av CRPD i kommunene? Markering av FNs internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne

Konferansen i år skal handle om gjennomføring av FN-konvensjonen om rettighetene til personer med funksjonsnedsettelse, CRPD - convention of the rights of persons with disabilities.

Tid:

Sted: Oslo - Thon hotel Opera, Flagstadsalen, Dronning Eufemias gate 4

Program og påmelding: Markering av FNs internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne | Bufdir

Kontaktperson: cecilie.hakonsen.sandness@bufdir.no

 


11.10.2023

Faglig fora for ansatte som jobber med forvaltning innen helse og omsorg

Faglig fora er et initiativ som ble påstartet i 2022 fra statsforvalteren, for økt kvalitet og utvikling i forvaltningsarbeidet innen helse og omsorg i kommunene. Vi ønsker at dette på sikt kan bli et fast samlingspunkt på tvers av kommuner, med noen møtepunkt pr år - og at det er drevet av behov og innspill fra både kommunene og fra statsforvalteren.

Vi organiserer nå en samling for nordre Trøndelag, og en samling for søndre del av Trøndelag. Meld deg på en av samlingene:

  • 07.12.2023 kl 10-14 på Steinkjer, Tingvold hotell
  • 08.12.2023 kl 10-14 i Trondheim, på Royal Garden hotell

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel