Søknad om å etablere anlegg for mottak og miljøsanering av båter i Ibestad kommune

Høyringsfrist:
17. august 2020 23:59

Ibestad Skipshugging og Sanering AS søker om å etablere anlegg for mottak og miljøsanering av båter i Ibestad kommune. Alle som vil kan komme med innspill til søknaden innen 17. august. 

Publisert 17.07.2020

Ibestad Skipshugging og Sanering AS søker om å få motta inntil 11 000 tonn kasserte fritidsbåter og yrkesbåter pr. år. 

Bedriften søker om å etablere seg her i Ibestad kommune.

Søknaden kan du lese her

Sakens dokumenter

Søknad om utslippstillatelse
Arealplan Ibestad kommune
Produksjonsbeskrivelse
Vurdering av innsatsstoffer (virksomheten)
Vurdering av innsatsstoffer (organisasjonen)
Miljørisikoanalyse
Vurdering av gjennomføring av teknisk miljøanalyse
Påvirkning av resipient
Støy
Avfallshåndtering

Send inn dine innspill

Fylkesmannen skal behandle søknaden etter forurensningsregelverket og alle som vil kan uttale seg om søknaden. 

Uttalelser kan sendes til

Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Statens Hus
9815 Vadsø

eller på e-post til fmtfpost@fylkesmannen.no innen 17. august 2020. 
Bruk saksnummer 2020/5181

Høyringsfrist:
17. august 2020 23:59

Kontaktpersonar