Høringsuttalelser til verneforslag for nasjonalpark i Østmarka

Her kan du se alle uttalelser som er kommet til oss til høringen av alternativer for nasjonalpark i Østmarka. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 07.02.2023

Uttalelsene kan lastes ned nederst på denne siden ved å trykke på det innspillet du ønsker å se. 

Merk at enkelte instanser har fått utsatt høringsfrist, og at det derfor vil komme ytterligere innspill. 

 

Høringsuttalelser