Presentasjoner fra Vikenkonferansen

Dato:
25. oktober 2021 - 26. oktober 2021
Stad:
Sundvolden hotell
Arrangør:
Statsforvalteren i Oslo og Viken, KS Viken og Viken fylkeskommune
Målgruppe:
Ordførere og kommunedirektører/rådmenn

Konferansen ble gjennomført 25. og 26. oktober 2021. 

Publisert 04.11.2021, Oppdatert 09.11.2021

Statsforvalteren for Oslo og Viken inviterte i samarbeid med KS Viken og Viken fylkeskommune til en felles to dagers konferanse. 

Målgruppen for konferansen var ordførere/byrådsleder og kommunedirektører/rådmenn i Oslo og Viken. 


Utdrag av programmet:  

25. oktober Programleder Petter Nome

 • Velkommen v/Statsforvalteren i Oslo og Viken, Viken fylkeskommune og KS

 • Konstante spenninger – hverdagen etter pandemi og krise
  Ledelse i usikre tider v/fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune Siv Henriette Jacobsen

  Samtale med:
  Ordfører i Ullensaker, Eyvind Schumacher
  Ordfører i Gjerdrum, Anders Østensen
  Statsforvalter i Oslo og Viken, Valgerd Svarstad Haugland
  Hotelldirektør på Sundvollen, Cecilie Laeskogen

  Hvordan ta vare på seg selv som leder i og etter en krise? v/John Grimsby, kirkesjef i Asker

 • I digitaliseringens tidsalder v/Tone Mjøs, leder for programkontoret Digi Viken

 • Veien videre for Digi Viken v/Geir Aga, leder Digi Viken

 • Bærekraftig samfunnsutvikling og næringsutvikling v/Thina Saltvedt, Chief Analyst Nordea

  Samtale med:
  Sindre Martinsen-Evje, ordfører i Sarpsborg
  Tord Dale, leder for bærekraft i Virke
  Rune Kjølstad, Næringsforeningen Drammensregionen
  Gunvor Eldegaard, KS
  Johan Edvard Grimstad, fylkesråd for næring og tannhelse, Viken fylkeskommune

 • Veivalg for Norge – norsk politikk anno 2021 v/Martine Aurdal, kommentator Dagbladet

26. oktober Programleder Petter Nome

 • Oslofjorden, vårt felles ansvar
  Oslofjorden er syk – kan den reddes? v/Christian Vogelsang, NIVA

  Samtale med
  :
  Espen Søilen, Oslofjordens Friluftsråd
  Lene Conradi, ordfører Asker kommune
  Sunni Grøndahl Aamodt, ordfører Modum kommune
  Gunhild D. Tuseth, Statsforvalteren i Oslo og Viken
  Anette Lindahl Raakil, fylkesråd for plan, klima og miljø, Viken fylkeskommune

 • Leve hele livet – veien fra reform til virkelighet
  v/Monica Enge Eriksen, spesialrådgiver ved Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester - Seksjon for eldretjenester og Monica Gåsvatn, seniorrådgiver ved helseavdelingen og koordinator for det regionale støtteapparatet Oslo og Viken

 • Samfunnets ansvar for veteranene v/oberst Morten Henriksen, Forsvarets veteraninspektør

 • Kompetanse for fremtiden v/Mariann Ruud Movik og Knut Erik Hovde, seksjon fag- og yrkesopplæring, Viken fylkeskommune

 • Etter statsbudsjettet: kommuneøkonomien for Viken v/Sigmund Engdal, KS

Dato:
25. oktober 2021 - 26. oktober 2021
Stad:
Sundvolden hotell
Arrangør:
Statsforvalteren i Oslo og Viken, KS Viken og Viken fylkeskommune
Målgruppe:
Ordførere og kommunedirektører/rådmenn