Ny midlertidig avgrensing av lisensfellingsområde for ulv utenfor ulvesona

Lisensfelling ulv stanses midlertidig i nye områder i både region 5 Hedmark og region 3 Oppland. Endringen gjelder fra 27. mars.

Publisert 27.03.2024

Ut fra ulvens områdebruk den siste tiden er det behov for å midlertidig stanse lisensfelling av ulv i nye områder i region 5 Hedmark og region 3 Oppland.

Statsforvalteren følger med dette opp Klima- og miljødepartementets klageavgjørelse om lisensfelling av ulv utenfor ulvesona, der det heter at «statsforvalterne har myndighet til å kunne stoppe lisensfellingen ved mistanke om at genetisk verdifulle dyr er på vandring i områdene der lisensfelling pågår». Vår beslutning er også i tråd med rovviltnemndene i region 4 og 5 sitt vedtak, der det i punkt 5 framgår at «Dersom ny kunnskap om genetisk verdifulle individer skulle tilkomme, kan Statsforvalteren gjøre det som er nødvendig for å redusere sannsynligheten for at disse felles

I region 3 Oppland er lisensfelling ulv midlertidig stoppet i hele Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og Sel kommuner, samt den delen av Dovre kommune som ligger øst og sør for E6 til fv. 29 og videre sør for fv. 29 til Folldal grense.

I region 5 Hedmark er lisensfelling av ulv midlertidig stoppet nord for Imsa i Stor-Elvdal kommune, vest for Glomma i Stor-Elvdal, Rendalen og Alvdal kommuner til rv. 3 krysser Glomma i Alvdal. Videre vest for rv. 3 og sør for fv. 29 i Alvdal og Folldal kommuner.

De øvrige områdene utenfor ulvesona i region 5 Hedmark og de øvrige områdene i region 3 Oppland er nå åpnet for lisensfelling.

Lisensfelling av ulv innenfor ulvesona er avsluttet.

Vil også minne om at jakt og fangst ikke er tillatt langfredag, påskeaften og første påskedag, jf. viltloven § 10.