Rynkerose

Rynkerose
Rynkerose Foto: Alexandra Abrahamson / Statsforvalteren i Innlandet.

Status i fremmedartslista: SE - svært høy risiko

Negative effekter: Arten har høy økologisk effekt fordi den vokser raskt og kan på få år danne store bestander som fortrenger hjemlige arter. Den utgjør størt trussel ved etablering i lysåpne, skrinne områder, gjerne på ustabilt substrat. Arten kan krysse seg med flere stedegne roserarter, som kanelrose. Rynkerose står på listen over de 100 mest invasive artene i Europa.

Utbredelse i Innlandet: I Innlandet er arten vanlig i lavlandet og langt nord i alle dalstrøkene. Det er noe potensiale for økt utbredelse og stort potensiale for fortetting. Arten har mange spredningskilder i Innlnadet, og er svært vanskelig å bekjempe.

Spredning: Rynkerose ble tatt inn til Norge som prydplante på 1800-tallet, men ble funnet forvillet først i 1930. Fragmenter av jordstenglene er spiredyktige og bidrar til vegetativ spredning. Arten har frøspredning, og saftige nyper spres raskt av fugler eller vannmasser.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.