Tilskudd til veterinærreiser

Formålet med reisetilskuddet til veterinærer er å bidra til å utjevne forskjeller i husdyrprodusentenes veterinærkostnader ved kunstig inseminasjon og sykdom på husdyr.

Det må søkes elektronisk om tilskudd og refusjon til veterinærreiser.

 

Det er bare nødvendige reiser knyttet til inseminasjon og sykdom på husdyr som gir rett til reisetilskudd. Reisetilskuddet kan brukes ved bruk av eget fremkomstmiddel, leid skyss eller rutegående fremkomstmiddel. Du må registrere alle besøk på reisen i Dyrehelseportalen hos Animalia.

Les mer om ordningen og om innsending av søknaden på nettsiden til Landbruksdirektoratet, som du finner lenke til på denne siden. 

 

Se også forskrift om tilskudd til veterinærreiser.