Nordherad UKL

Utsikt over bratt jordbruksområde med fjell i bakgrunnen og glimt av det grønne Vågåvatnet
Foto: Stig Horsberg.

Nordherad i Vågå har vori eit utvald kulturlandskap i jordbruket sidan 2009. Området har naturverdiar av nasjonal og internasjonal interesse, knytt til det tørre og kalkrike jordsmonnet og sterk påverknad frå beitedyr. Grenda har den tettaste samlinga av freda landbruksbygningar i landet, i tillegg til ei lang rekke andre verneverdige landbruksbygningar på gardar, setrer og rydningsplassar med hus frå 1700- og 1800-tallet.