Matproduksjon

Bildet viser åtte smilende mennesker av ulikt kjønn og alder som står ute i en moden kornåker. De holder ulike matprodukter, blomster eller kornaks i hendene. I front står ei blid, lyshåra kvinne med ei trekasse full av grønsaker.
Lokalmat
Oppdatert 02.01.2023

Matproduksjonen skal sikre ønsket om trygg mat, kvalitet, mangfald og miljøvenleg produksjon. Statsforvaltaren er pådrivar for verdiskaping og næringsutvikling med utgangspunkt i sunn og trygg norsk mat.

Fylkeskommunen forvaltar tilskotsordningar som kan bidra til at fleire matprodusentar foredlar eigne råvarer og tilbyr forbrukarane gode matopplevingar. Midlar til bedriftsutvikling blir forvalta av Innovasjon Norge. Næringsutvikling innan matproduksjon er blant anna knytt til lokal matkultur og lokale spesialitetar, turisme og reiseliv, matkvalitet, helse og kompetanse.

Statsforvaltaren samarbeider med andre statlege etatar, Innovasjon Noreg, fylkeskommunane, kommunane og ulike organisasjonar i dette utviklingsarbeidet.

Vis meir

Markedet for lokalmat er voksende og markedstall viser at det omsettes lokalmat og drikke for over 11 mrd. kroner i dagligvarehandel, storhusholdning og direktesalg. Regjeringens mål om at vi skal omsette for over 10 mrd. kroner innen 2025, er allerede nådd med god margin. Lokalmat er et satsingsområde for Statsforvalteren i Innlandet og vi ønsker å tilrettelegge for økt produksjon, distribusjon, salg og synlighet av lokale matspesialiteter fra Innlandet.

Vi jobber for:

  • flere lokalmatprodusenter
  • økt matproduksjon gjennom kompetanse, markedstilgang og nettverk
  • legge til rette for å koble lokalmat og reiselivsprodusenter
  • økt synlighet av lokalmat, bl.a. gjennom arbeidet med Matfylket Innlandet
  • den offentlige merkeordningen beskyttede betegnelser, bl.a. revitalisere produkter som har dette vernet, rekruttere flere merkebrukere og flere produkter fra Innlandet
  • rekruttering til utdanning innen restaurant- og matfag

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 13.12.2022

Snøggtreff for matregionen Valdres

Tirsdag 6. desember møttes 40 matentusiaster på Lodge 900 på Beitostølen med et felles mål for øye; å få mer lokalmat på bordene på serveringsteder og institusjonene i Valdres.


Publisert 11.07.2022

Feiring av Kurv frå Valdres – ein nasjonal matskatt

Tonar frå nokre av dei fremste solistane i verda fyller frisk fjelluft, sola varmar våryre nordmenn og  freistande dufter stig opp frå bugnande lokalmatbuer: Det er sommar, og Kurv frå Valdres og Valdres Sommarsymfoni ber inn til fest på Fagernes.  


Publisert 25.04.2022

Låg terskel og open dør inn til kunnskaps- og forskingsmiljø

Nasjonal Turistveg Valdresflye var så vidt opna då over 40 matelskarar samla seg til toppmøte på Beitostølen tysdag 5. april. Nokon av landets fremste lokalmatprodusentar og serveringsstader møtte spydspissane innan forsking og utvikling på matområdet med eitt felles brennande ønskje; å løfte og utvikle vidare lokalmaten i fjellet.


Publisert 23.11.2020

350 millioner kr til blant annet mat- og landbruksfestivaler

Budsjettforliket mellom regjeringen og FrP foreslår å gi 350 millioner kroner slik at aktiviteten i arrangementsbransjen kan gjenopptas så fort smittesituasjonen tillater det. 


Publisert 04.09.2020

Grüne Woche 2021 avlyst

Ei av verdas største messer for mat, gartneri og landbruk, Internationale Grüne Woche i Berlin, som skulle vore gjennomført i januar 2021, er avlyst. Dermed blir det heller ikkje noko av den tradisjonelle norske deltakinga på messa.


Publisert 15.01.2020

Fjell Norge på plass i Berlin

Også i år deltar Fjell Norge på Internationale Grüne Woche. Fjell Norge strekker seg fra Setesdal i sør til Trøndelag i nord, og over 30 deltakere skal friste tyskere og europeere med fantastisk mat og opplevelser fra fjellet.