Lokalmat

Bildet viser åtte smilende mennesker av ulikt kjønn og alder som står ute i en moden kornåker. De holder ulike matprodukter, blomster eller kornaks i hendene. I front står ei blid, lyshåra kvinne med ei trekasse full av grønsaker.
Lokalmat Foto: Hamarregionen reiseliv/Midt i matfatet.
Oppdatert 23.02.2024

Markedet for lokalmat er voksende, og matproduksjonen skal ivareta forbrukernes ønsker om trygg mat, kvalitet, mangfold og miljøvennlig produksjon. Statsforvalteren er pådriver for verdiskaping og næringsutvikling med utgangspunkt i sunn og trygg norsk mat. 

Fylkeskommunen forvalter tilskuddsordninger som kan bidra til at flere matprodusenter foredler egne råvarer og tilbyr forbrukerne gode matopplevelser. Midler til bedriftsutvikling blir forvaltet av Innovasjon Norge. Næringsutvikling innen matproduksjon er blant annet knyttet til lokal matkultur og lokale spesialiteter, turisme og reiseliv, matkvalitet, helse og kompetanse.

Statsforvalteren samarbeider med andre statlige etater, Innovasjon Norge, fylkeskommunene, kommunene og ulike organisasjoner i dette utviklingsarbeidet.

Vis mer

Matproduksjonen skal ivareta forbrukernes ønsker om trygg mat, kvalitet, mangfold og miljøvennlig produksjon. Statsforvalteren er pådriver for bærekraftig verdiskaping og næringsutvikling med utgangspunkt i sunn og trygg norsk mat. 

Næringsutvikling innen matproduksjon er blant annet knyttet til lokal matkultur og lokale spesialiteter, turisme og reiseliv, matkvalitet, helse og kompetanse. Statsforvalteren samarbeider med andre offentlige etater og ulike organisasjoner i dette utviklingsarbeidet.

Markedet for lokalmat er voksende og det omsettes lokalmat og drikke for 12 mrd. kroner i dagligvarehandel, storhusholdning og direktesalg. Regjeringens mål om en omsetning for 10 mrd. kroner innen 2025, er allerede nådd med god margin. Nå setter regjeringen et nytt mål for omsetning av lokalmat på 25 milliarder innen 2035.

Lokalmat er et satsingsområde for Statsforvalteren i Innlandet og vi ønsker å tilrettelegge for økt produksjon, distribusjon, salg og synlighet av lokale matspesialiteter fra Innlandet. Vi deltar aktivt i satsingen Matfylket Innlandet med mål om å få mer mat fra Innlandet på bordet og økt rekruttering til restaurant- og matfaget.

Vi jobber for:

  • flere lokalmatprodusenter
  • økt matproduksjon gjennom kompetanse, markedstilgang og nettverk
  • legge til rette for å koble lokalmat og reiselivsprodusenter
  • økt synlighet av lokalmat
  • den offentlige merkeordningen beskyttede betegnelser, bl.a. revitalisere produkter som har dette vernet, rekruttere flere merkebrukere og flere produkter fra Innlandet
  • økt rekruttering til utdanning innen restaurant- og matfag
  • økt bruk av lokalmat i offentlig sektor

Publisert 29.08.2023

Offentlig innkjøp av norsk mat og mat fra lokale leverandører

Statsforvalteren i Innlandet inviterte de innkjøpsansvarlige i fylket til todagers samling for å se på mer bruk av norsk mat i offentlig sektor og gjerne fra lokale leverandører.


Publisert 13.12.2022

Snøggtreff for matregionen Valdres

Tirsdag 6. desember møttes 40 matentusiaster på Lodge 900 på Beitostølen med et felles mål for øye; å få mer lokalmat på bordene på serveringsteder og institusjonene i Valdres.


Publisert 11.07.2022

Feiring av Kurv frå Valdres – ein nasjonal matskatt

Tonar frå nokre av dei fremste solistane i verda fyller frisk fjelluft, sola varmar våryre nordmenn og  freistande dufter stig opp frå bugnande lokalmatbuer: Det er sommar, og Kurv frå Valdres og Valdres Sommarsymfoni ber inn til fest på Fagernes.  


Publisert 25.04.2022

Låg terskel og open dør inn til kunnskaps- og forskingsmiljø

Nasjonal Turistveg Valdresflye var så vidt opna då over 40 matelskarar samla seg til toppmøte på Beitostølen tysdag 5. april. Nokon av landets fremste lokalmatprodusentar og serveringsstader møtte spydspissane innan forsking og utvikling på matområdet med eitt felles brennande ønskje; å løfte og utvikle vidare lokalmaten i fjellet.


Publisert 23.11.2020

350 millioner kr til blant annet mat- og landbruksfestivaler

Budsjettforliket mellom regjeringen og FrP foreslår å gi 350 millioner kroner slik at aktiviteten i arrangementsbransjen kan gjenopptas så fort smittesituasjonen tillater det. 


Publisert 04.09.2020

Grüne Woche 2021 avlyst

Ei av verdas største messer for mat, gartneri og landbruk, Internationale Grüne Woche i Berlin, som skulle vore gjennomført i januar 2021, er avlyst. Dermed blir det heller ikkje noko av den tradisjonelle norske deltakinga på messa.


Publisert 15.01.2020

Fjell Norge på plass i Berlin

Også i år deltar Fjell Norge på Internationale Grüne Woche. Fjell Norge strekker seg fra Setesdal i sør til Trøndelag i nord, og over 30 deltakere skal friste tyskere og europeere med fantastisk mat og opplevelser fra fjellet.