Slik følges smittede og nærkontakter opp ved forsterket TISK

Ved utbruddshåndtering anbefales en mer intensiv TISK-strategi, uavhengig av virusvariant. Det betyr at både smittede, nærkontakter og deres husstandsmedlemmer følges tettere opp etter anbefalingene fra Folkehelseinstituttet.   

Publisert 26.03.2021

Ved utbruddshåndtering anbefales en mer intensiv TISK-strategi i form av forsterket TISK, uavhengig av virusvariant. Forsterket TISK innebærer mer utstrakt testing og karantenesetting, og mer vektlegging av god gjennomføring av karantene og isolering.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/forsterket-tisk2/

Kontaktpersonar