Vaksinering i sommer

Sprøyte settes i arm
Sprøyte settes i arm Foto: Pixabay.

Uavhengig av sommerferieavvikling vil vaksineleveransene til Norge fortsette. For å sikre raskest mulig vaksinasjon av befolkningen sendes mottatte vaksinedoser fortløpende ut til kommunene også i sommer.

Publisert 26.04.2021

Kommunene må derfor forberede seg på å motta koronavaksiner ukentlig gjennom hele sommeren.

Slik det ser ut nå vil det komme store leveranser fra Pfizer i løpet av juni, juli og august. Kommunene må planlegge for, og ha beredskap for å vaksinere 2 til 3 ganger de leveransene vi får nå.

Innbyggere må få beskjed om å forberede seg på å bli innkalt til vaksinasjon gjennom sommeren og i sommerferien. Folkehelseinstituttet vil bidra til denne kommunikasjonen nasjonalt, men det er viktig at dette kommuniseres tydelig også i den enkelte kommune.

Andre dose settes i samme kommune som dose en ble satt

Innbyggerne vil få tilbud om å få dose 2 i samme kommune som de fikk/får dose 1. Dette gjelder både nå og under ferieavviklingen. 

Den enkelte kommune må vurdere i hvilken grad de kan tilby innbyggerne en fleksibilitet i når de skal tilbys andre dose avhengig av den enkelte innbyggers ferie.