Vaksinering gjennom påsken

Utsending av koronavaksiner går som normalt i påsken. Folkehelseinstituttet sender ut vaksinen Comirnaty fra BioNTech/Pfizer som vanlig til kommunene i Innlandet, så det vil også i påskeuken foregå vaksinering i kommunene.

Publisert 22.03.2021

Koronavaksinene har til nå blitt fordelt etter antall innbyggere i kommunene over 65 år. Fra denne uken (uke 12) vil fordelingsnøkkelen være basert på antall personer i kommunen som er over 18 år. 

Ny fordelingsnøkkel

Når mange av de eldste er ferdig vaksinert og beskyttet, har planen vært å endre fordelingsnøkkelen, og Folkehelseinstituttet mener det er tid for dette nå. Den nye fordelingsnøkkelen innebærer at de fleste større bykommunene vil få flere vaksiner, mens mindre kommuner med en større andel eldre vil få noe færre.

Dobling i antall doser fra april

Fra april vil det komme en dobling av antall doser med Comirnaty til Norge, som vil være positivt for fremdriften i vaksinasjonsprogrammet også i Innlandet.

Hvor raskt Folkehelseinstituttet kan tilby vaksiner til ulike befolkningsgrupper er usikkert. Det avhenger særlig av hvilke vaksiner som blir godkjent og når, og hvor mange doser som blir levert fremover i tid.

Folkehelseinstituttet har utarbeidet to scenarier; en nøktern med hensyn til hvor mange vaksiner og doser som blir tilgjengelig, mens den andre er mer optimistisk i anslaget for leveranser og godkjenning av vaksiner.