Råd om ytterligere en ny oppfriskningsdose til personer 75 år og eldre og sykehjemsbeboere

Fra 1. juli 2022 anbefales personer 75 år og eldre og sykehjemsbeboere å ta en ny oppfriskningsdose. Anbefalingen om ny oppfriskningsdose til denne aldersgruppen gjelder uavhengig om man har gjennomgått sykdom etter forrige dose.

Publisert 06.07.2022

Overvåkningen viser at vi nå er på vei inn i en sommerbølge med økt smitte som følge av at en ny variant av omikron (omikron BA.5) er i ferd med å bli dominerende. Den sprer seg raskere enn tidligere varianter og gjør at det er nødvendig å vurdere tidspunkt for anbefalt vaksinering av de eldste. FHI har tidligere kommunisert at det kan bli nødvendig å vaksinere tidlig for å øke beskyttelsen for de med høyest risiko for alvorlig sykdom, dersom smitten øker i løpet av sommeren. Det er foreløpig usikkert hvor stor denne bølgen blir, men det er sikre tall som støtter at smittebølgen er i ferd med å bygge seg opp og det observeres økte innleggelsestall også hos de som er 75 år og eldre selv om de har fått 3 vaksinedoser.

Trenger en oppfriskingsdose hvis en har hatt omikrominfeksjon?

Det er i anbefalingen som gjelder fra 1.juli foretatt en egen vurdering av om gjennomgått infeksjon påvirker behov for ny oppfriskningsdose til personer i aldersgruppen 75 år og eldre. Enkelte studier har vist at gjennomgått omikroninfeksjon ser ut til å gi en svakere antistoffrespons sammenlignet med tidligere varianter, og det er derfor usikkert i hvor stor grad en gjennomgått infeksjon bidrar til å styrke immuniteten spesielt blant de eldste. Ettersom de eldste aldersgruppene har en høyere risiko for alvorlig sykdomsforløp, og det er ønskelig at de har så god beskyttelse som mulig før en neste smittebølge, gjelder anbefalingen om 2.oppfriskningsdose til denne gruppen uavhengig av om man nylig har gjennomgått infeksjon.

Det bør være minimum 3 uker mellom gjennomgått koronasykdom og ny oppfriskningsdose, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons. Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose.

Neste gruppe

Fra 1. september er det planlagt oppstart av vaksinering av personer 65-74 år, og personer i aldersgruppen 18-64 med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.