Påkrevde og anbefalte vurderinger for arbeidsgiver knyttet til vaksinasjon

Foto: Pixabay.

Vaksinasjonsdekningen er høy for mange grupper av helsepersonell med pasientkontakt i kommunene, men det er fortsatt essensielt og kapasitetskritisk helsepersonell som skal vaksineres.

Publisert 05.05.2021

I forbindelse med denne vaksineringen ser Statsforvalteren i Innlandet et behov for å minne kommunene om påkrevde og anbefalte vurderinger for arbeidsgiver knyttet til vaksinasjon. 

Som en del av forsvarlighetsvurderingen i helsetjenester skal arbeidsgiver vurdere smitterisiko, herunder fare for at ansatte som ikke er vaksinerte smitter pasienter. Risikovurderingen må gjøres lokalt og konkret, og basert på arbeidsoppgaver og utførelsen av disse. Her kan du lese hva Helsedirektoratet sier om hva arbeidsgiver må vurdere knyttet til vaksinasjon. 

Ny veileder

FHI har signalisert at de om ikke lang tid vil komme med veiledning rundt den neste fasen av helsepersonell-vaksinering. Her skal også de som ikke er vurdert som essensielt og kapasitetskritisk helsepersonell prioriteres for vaksinasjon. Det vil være aktuelt å vurdere ferievikarer i helsetjenesten når det etter hvert kommer til den neste fasen av helsepersonellvaksinering, men ferievikarer som per nå ikke jobber i helsevesenet og er kapasitetskritiske, må avvente vaksinasjon.

Målet er at beskjeden om videre vaksinering av helsepersonell vil komme i tide så ferievikarer kan vaksineres før ferieavviklingen. Statsforvalteren i Innlandet vil bidra fremover slik at denne beskjeden kommer i tide.