Nytt "kjære helsepersonell" brev fra Astra Zeneca

Sprøyte settes i arm
Sprøyte settes i arm Foto: Pixabay.

EMA konkluderer, etter en gjennomgang av bivirkningsmeldinger i Europa med at det er en sannsynlig sammenheng av kombinasjonen av blodpropper og lavt antall blodplater etter vaksinasjon med Vaxzevria (tidligere COVID-19 Vaccine AstraZeneca).

Publisert 13.04.2021

AstraZeneca er igjen pålagt å sende ut et «Kjære helsepersonell-brev» av Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) med oppdatert informasjon

Selve brevet kan du lese her, men her er et sammendrag:

 • Det er en sannsynlig sammenheng mellom vaksinen Vaxzevria og forekomsten
  av trombose i kombinasjon med trombocytopeni.
 • Selv om disse uønskede reaksjonene er svært sjeldne, har de forekommet
  hyppigere etter bruk av Vaxzevria enn hva som kan forventes i befolkningen
  generelt.
 •  Foreløpig er det ikke funnet spesifikke risikofaktorer som kan forutsi hvem som har økt risiko for å rammes av de alvorlige blodproppene.
 •  Helsepersonell bør være oppmerksom på tegn og symptomer på blodpropper
  og lavt antall blodplater hos personer vaksinert med Vaxzevria.
 •  I Norge er bruk av vaksinen satt på pause inntil 15. april 2021. De som har fått første dose av Vaxzevria vil inntil videre ikke få tilbud om andre dose med denne vaksinen. Anbefalinger rundt videre vaksinasjon vil utarbeides av
  Folkehelseinstituttet.

Rapportering av bivirkninger

Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhets- informasjon så raskt som mulig. Helsepersonell skal melde nye, uventede og alvorlige mistenkte bivirkninger etter vaksinasjon med Vaxzevria (COVID-19 Vaccine AstraZeneca) til Legemiddelverket via http://melde.no.

Kontaktpersonar