Helsefagstudenter med lisens skal bidra med vaksinering

Foto: Pixabay.

Regjeringen har besluttet at alle over 45 år som fyller kriteriene, skal kunne få en tredje vaksinedose mot covid-19 infeksjon innen 16. januar 2022. Det innebærer at kommunene må vaksinere flere på kortere tid. For å klare dette, kan kommunene få behov for ekstra personellressurser. Det er derfor lagt til rette for at sisteårsstudenter i helsefag med lisens, kan bistå kommunene i vaksinasjonsarbeidet.

Publisert 22.12.2021

Helsedirektoratet har inngått avtale med bemanningsselskapet Manpower, som skal ivareta ordningen. Kostnadene knyttet til ordningen dekkes i sin helhet av Helsedirektoratet. Kommunen melder behov for personell til Statsforvalter, og Statsforvalter sender anmodning om bistand til Manpower (presentasjon ligger under lenker).

Slik kan statsforvalteren bruke ordningen

Kommunene melder behov til SF – SF melder behov videre til Manpower – Manpower formidler studenter til kommunene.

 • Studenter som kan bidra i vaksineringen, og som har lisens, registrerer seg hos Manpower. Disse har fått tilsendt SMS fra Kunnskapsdepartementet med lenke til registreringsskjema
 • Kommunen som trenger personell til vaksinering henvender seg til Statsforvalter.
 • Statsforvalter sender anmodning til Manpower om bistand til kommunene, se vedlagt anmodningsskjema. Anmodningsskjema sendes til: firmapost@manpower.no
 • Manpower ansetter og formidler helsefagstudenter med lisens til kommunen
 • Ansvarlig i kommune godkjenner timer og Manpower utbetaler lønn og evnt. kostnader knyttet til reise og opphold.
 • Helsedirektoratet dekker kostnadene.
 • Kontaktinfo til Manpower: firmapost@manpower.no

Praktiske avklaringer etter at Manpower har formidlet studenter til kommunene kan gå direkte mellom kommunene og Manpower.

Tanken bak denne linjen er at SF til enhver tid skal ha full oversikt over totalbehovet og kan prioritere ressurser. SF kan også gi informasjon til kommunene om muligheten for personell dersom de ser at noen kommuner sliter med kapasiteten. Det vil også være SF som prioriterer og beslutter dersom det skulle bli manko på personell i forhold til innmeldt behov fra kommunene.

Hvilke helsefagutdanninger er registrert?

Ordningen omfatter følgende grupper med studentlisens:

 • Sykepleier
 • Ambulansearbeider
 • Vernepleier
 • Radiograf
 • Bioingeniør
 • Reseptarfarmasøyt
 • Tannlege
 • Provisorfarmasøyt
 • Lege

Hva innebærer studentlisens?

Studentlisensene gis med følgende generelle vilkår:

 • Lisensen gir studenten kun rett til å utføre yrkesaktivitet under faglig veiledning og tilsyn av overordnet autorisert personell
 • Lisensen gir ikke adgang til å utøve yrket av selvstendig karakter
 • Lisensen gir studenten kun rett til å kalle seg student i det aktuelle yrket
 • Lisensen er tidsbegrenset

Kvalitetssikring

 • Kontroll av midlertidig lisens i henhold til covid-19-forskriften §20 opp mot Helsepersonellregisteret (HPR)
 • Ikke formidle studenter som allerede har et arbeidsforhold i kommune eller helseforetak.
 • Vaksinasjonsstatus for student mot Covid-19, grunnet arbeid med sårbare grupper
 • Hvor studenten kan formidles geografisk samt lengden på oppholdet
 • Avklare om studenter kan forplikte seg til å jobbe dag, kveld, helg og eventuelt stiller seg til disposisjon for å jobbe pålagt overtid innenfor AML rammer
 • Studenter som er tildelt midlertidig lisens ifm denne ordningen, kan kun benyttes til arbeid ifm vaksinering, og kun i den angitte perioden.

Formidling

Manpower er ansvarlig for å:

 • Inngå avtale for et bestemt tidsrom der studenten skal utføre arbeidsoppgaver for den aktuelle kommunen
 • Utbetaling av lønn, beregning av feriepenger, arbeidsgiveravgift, eventuelle pensjonskostnader, reise- og oppholds- og diettkostnader etter statens regulativ.
 • Sørge for bestilling av reise og overnattingssted og besørge kostnadene for dette
 • Sørge for at studenten som inngår avtale, og blir formidlet til oppdrag for en kommune, har all nødvendig informasjon og får tilrettelagt for å være på rett sted til rett tid, klar til å oppta arbeidet.
 • Sikre at den som blir formidlet, har tilstrekkelig kontaktinformasjon for oppmøte på arbeidsstedet

For mer informasjon se også vedlagt presentasjon fra møte med statsforvalterne 21.12.2021.

 

Tilgjengelighet hos Manpower

Manpower har en bemannet telefontjeneste kl 07.00 – 18.00 på hverdager for å behandle anmodninger fra Statsforvaltere om personell. For særlige tilfeller kan Manpower også håndtere hastebehov i helgene.

E-post: firmapost@manpower.no

Telefon: Manpower er i gang med å opprette et kontaktpunkt pr. telefon. Telefonnummeret vil publiseres i koronaveilederens kap. 12.

Kontaktinfo til Helsedirektoratet

E-post: Nasjonalthelsepersonell@helsedir.no

Telefon: 404 07 998 (man-fre 08-16).

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.