Tre doser vaksine og positiv selvtest? Du behøver ikke ta PCR-test

Foto: Pixabay.

Personer som har fått oppfriskingsdose av vaksinene og tester positivt på selvtest, trenger ikke lenger å ta en bekreftende PCR-test. Personer som tester positivt skal i stedet selv registrere resultatet på hjemmesiden til den kommunen de bor i.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 24.01.2022

Smittetrykket i Norge øker, og testkapasiteten er sterkt presset. Derfor er det fra i dag 24. januar 2022 innført nye rutiner for testing for covid-19.  

  • Personer som har fått en tredje vaksinedose (oppfriskningsdose/"boosterdose"), eller som har fått to doser og deretter vært smittet av covid-19 i løpet av de siste 3 månedene, bør ikke lenger få tilbud om bekreftende PCR-test etter positiv selvtest. For denne gruppen vil en bekreftende test ikke ha noen betydning for status i koronasertifikatet, fordi de allerede er å anse som fullvaksinerte.
  • Personer som ikke har fått oppfriskningsdose kan fortsatt ta en bekreftende test på kommunal teststasjon, hvis de har behov for det til koronasertifikat eller av hensyn til videre vaksinering.
  • Alle barn mellom 0 og 16 år som tester positivt på selvtest, bør få tilbud om bekreftende test.
  • Personer som søker helsehjelp på grunn av covid-symptomer, bør få tilbud om en bekreftende prøve med PCR-analyse hvis det har betydning for diagnostikk og behandling.

Selvregistrering av positive selvtester

Personer som får positivt svar på en selvtest kan registrere dette i kommunens digitale smittesporingssystem. Her kan innbyggerne logge seg på med elektronisk ID for å registrere positive prøvesvar for seg selv eller egne barn. De kan også registrere nærkontakter og kjente risikofaktorer (helsepersonell, underliggende sykdom, alder etc.). Dette gjør det enklere å prioritere en eventuell smittesporing.

Kommuner som i dag ikke har et digitalt smittesporingssystem oppfordres til å ta dette i bruk.

For at kommuner og helsemyndigheter fortsatt skal kunne overvåke smittesituasjonen, er det viktig at flest mulig registrerer positivt testresultat.