En mulighet for hjelp når viktige forutsetninger endres og du trenger litt hjelp

Mange blir i disse dager permittert og opplever store endringer i inntekt. Flere kan oppleve å ha behov for hjelp fra det offentlige.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 03.04.2020

Etter sosialtjenesteloven § 17 har Nav-kontor plikt til å tilby tjenesten «opplysning, råd og veiledning» til personer som har behov for slik hjelp. Tjenesten er en av kjerneoppgavene til Nav-kontoret. Tjenesten er en lavterskeltjeneste og den gjelder for alle som har et hjelpebehov, uavhengig av om du allerede er kommet i en vanskelig situasjon eller allerede mottar andre tjenester fra Nav.

Eksempler på tjenesten kan være:

  • Råd og veiledning i forbindelse med å skaffe seg og beholde bolig
  • Økonomisk råd og veiledning
  • Råd og veiledning om familiære forhold
  • Råd og veiledning om sosiale problemer

Listen over er ikke uttømmende. Det er den enkeltes situasjon som bestemmer hva det bør gis råd og veiledning om. Sammen med deg skal Nav-kontoret kartlegge hvilke behov du har, og hva slags endringer som bør gjøres. Du må også selv delta aktivt for å oppnå et godt resultat.

Søknader om opplysning, råd og veiledning etter sosialtjenesteloven § 17 skal sendes til Nav-kontoret i kommunen. Hvis du søker om tjenesten og får avslag fra Nav, kan du klage på vedtaket. Du sender da klagen til Nav, som videresender den til Fylkesmannen.

Særlig om økonomisk rådgivning

Sentralt i Nav-kontorets råd og veiledningsplikt er ansvaret for økonomisk rådgivning. Det innebærer at dersom du trenger hjelp med å få kontroll på økonomien din, skal du kunne søke hjelp. Nav-kontorene har en plikt til å tilby økonomisk rådgivning til de innbyggerne som trenger det, jf. sosialtjenesteloven § 17.

Formålet med den økonomiske rådgivningen er å forebygge økonomiske problemer, å søke å løse akutte økonomiske problemer, og å bidra til å finne helhetlige og varige løsninger for tjenestemottaker med behov for økonomisk rehabilitering. Det innebærer at den økonomiske rådgivningen kan innbefatte alt fra budsjettveiledning til tyngre rådgivningsoppgaver. I hver enkelt sak må Nav-kontoret, på bakgrunn av det som fremkommer av kartleggingen, vurdere hva slags økonomisk rådgivning som skal gis. Nav-kontoret må tilpasse den økonomiske rådgivningen til dine forutsetninger og behov. Blir du tilbudt tjenesten, skal det fremgå av et vedtak som kan påklages, jf. over.

Nav Gjeldsrådgivningstelefon

Dersom du har behov for enkel råd og veiledning, kan du benytte deg av økonomirådstelefonen i Nav. Både telefon og chat kan benyttes. Fylkesmannen gjør oppmerksom på at denne tjenesten er et tillegg til lokalt Nav-kontors plikt til å bistå. Saker som er mer omfattende og individuelle vil bli henvist til Nav-kontoret i kommunen. Gjeldsrådgivningstelefonen kan nås på telefon 55 55 33 39. Klikk her for ytterligere informasjon om rådgivningstelefonen og bruke en chatfunksjon.

Namsmannen

Lov om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner har som formål å gi personer som er varig ute av stand til å oppfylle sine økonomiske forpliktelser mulighet til å rehabiliteres økonomisk gjennom en rettslig gjeldsordning. Saksbehandlingen etter denne loven er lagt til Namsmannen. Der det foreligger alvorlige gjeldsproblemer, må NAV-kontoret informere om gjeldsordningen.

Dersom du er under gjeldsordning og har spørsmål rundt dette, kan du ta kontakt med Namsmannen, klikk her.

Dersom du har kreditortrekk i din lønn/trygd og du har fått en inntektsnedgang, kan du også ta kontakt med Namsmannen for å høre om muligheten til få redusert eller stanset trekket.

 

Du kan abonnere på koronanyheter fra Fylkesmannen i Innlandet! Gå til https://www.fylkesmannen.no/innlandet/abonnement/, kryss av for "korona" og oppgi din e-postadresse, så får du e-postvarsel om alle koronasaker som vi legger ut.