Infoskriv 8. mai 2024

  • Teamsmøte om pollinatorstriper 14. mai
  • AR5-kurs 16. og 29. mai
  • Teamsmøte om gjødselbruksforskrift 28. mai
  • AR5-frister og jordregisteroppdatering
  • Kommunal jordverstrategi
  • Gå gjennom PT del 1
  • Ny ordning for rydding av eierløst avfall etter flom
Publisert 08.05.2024

Teamsmøte om pollinatorstriper 14. mai

NIBIO, NLR og Statsforvalteren arrangerer webinar tirsdag 14. mai kl. 18.00–19.00. Målgruppe er bønder som søker om produksjonstilskudd, rådgivere og kommunal landbruksforvaltning.  

Se egen artikkel

AR5-kurs 16. og 29. mai

Nå kan du melde deg på til webinar og feltkurs. Oppmøtetid og -sted for feltkurset kommer senere.

Lenke til påmeldingsside

Teamsmøte om gjødselbruksforskrift 28. mai

Tirsdag 28. mai kl. 13.00–14.30.

Vi går gjennom høringsforslaget til ny gjødselbruksforskrift.

Se artikkelen Forslag til nytt gjødselregelverk – gjødselkalkulator

Til slutt blir det kort informasjon om diverse saker.

AR5-frister og jordregisteroppdatering

Endringer kommunen har gjort i AR5 innen fristen den 23. august vil automatisk bli lest inn i Landbruksregisteret etter den 1. september.

Se egen artikkel med AR5-info

Kommunal jordverstrategi

Nå kan kommuner søke tilskudd til arbeid med egen jordvernstrategi – frist 20. august.

Se egen artikkel

Gå gjennom PT del 1

Vi minner dere om å gå gjennom søknadene i del 1 og sette de som er i orden til foreløpig godkjent. Sjekk dyretall opp mot husdyrregisteret. Det kan avdekke feil og være til hjelp i utplukk til risikobasert kontroll.

Ny ordning for rydding av eierløst avfall etter flom

Se artikkel hos Landbruksdirektoratet