AR5-kurs

Dato:
29. mai 2024 09:00 - 16:00
Sted:
Grimstad
Arrangør:
NIBIO og Statsforvaltaren i Agder
Målgruppe:
Kommunetilsette innan landbruk og kart
AR5 feltkurs. Foto: Una Glende Jansen / Statsforvalteren i Agder.

Webinar 16. mai kl. 09.00–11.00 og feltkurs i Grimstad 29. mai (tid og stad kjem seinare).

Publisert 08.05.2024

Webinar om klassifisering av AR5 i felt

Teams torsdag 16. mai kl. 09.00–11.00.

Vi legg til grunn at deltakarane på feltkursa kjenner til innhaldet i AR5 klassifikasjonssystem.

Dette webinaret er for deg som ikkje har vore med på feltkurs tidlegare, og for deg som ønsker repetisjon av klassifikasjonssystemet. Innhaldet i webinaret er meir eller mindre det same som vi har brukt å halde på feltkurs tidlegare, samt det vi har hatt på teams dei siste åra.

Vi vil gå igjennom definisjonar av arealtypar og andre eigenskapar i AR5, kulturgras og beitetålande urter ved klassifisering av innmarksbeite, minsteareal ved registrering av ulike arealtypar i kartet, samt viktige metadata som må fylgje med registreringane.

I tillegg vil vi også fortelje om og demonstrere den nye webbaserte løysinga for ajourføring av AR5: https://nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/ajourhold-av-ar5/kontinuerlig-ajourhold/webbasert-ajourhold

Om du ikkje har høve til å vere med på dette webinaret så vil det bli lagt ut opptak på NIBIO si nettside om AR5 feltkurs: https://nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/kurstilbud/ar5-feltkurs

Dersom du meiner du har forkunnskapane i orden og ikkje treng ein ny repetisjon av dette stoffet, så kan du teste dine AR5-kunnskapar ved å ta «Teoriprøven» som er lenka opp i venstremargen på nettsida, lenke over.

Feltkurs 29.mai

29. mai i Grimstad. Meir informasjon, m.a. om oppmøtetid og -stad kjem seinare. (Klokkeslett som står på denne artikkelen er berre førebels.)

Vi blir ute uansett ver.

Dato:
29. mai 2024 09:00 - 16:00
Sted:
Grimstad
Arrangør:
NIBIO og Statsforvaltaren i Agder
Målgruppe:
Kommunetilsette innan landbruk og kart

Kontaktpersoner