Infoskriv 1. november 2022

 • Godkjenning av nye vedtak i Agros – frist 11. desember
 • Føring av tilskudd i ØKS – frist 7. desember
 • Skog: Frister før jul 2022 og rentemidler budsjettering for 2023
 • Bedriftsutviklingsprisen til Bodil og Per Try i Søgne
 • Støtte fra skogbrukets rentemidler
 • Ny versjon av SKART
 • Situasjonsrapporter – stor granbarkbille 2022
 • Gårdskart-aktuelt 4/22
 • Webinar om nydyrking 7. november
 • Webinarer: Inn på tunet-uka 8.–11. november
 • Stormøter: Grytten, klima og pizza 9. og 10. november
 • Kurs: Fornybar energi på gården 23. november
 • Kurs: Gårdsbasert biogassproduksjon 29. november

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 01.11.2022

Godkjenning av nye vedtak i Agros – frist 11. desember

Fra og med 12. desember til og med 3. januar vil Agros være stengt for godkjenning av nye vedtak. Alle saker som skal utbetales/innkreves i 2022, må være godkjent i Agros før 12. desember.

Fra 4. januar kan dere godkjenne vedtak når Landbruksdirektoratet og Statsforvalterne har lagt inn ny ramme på ordningen.

Føring av tilskudd i ØKS – frist 7. desember

Siste frist for registrering av tiltak med tilskudd er 7. desember. Hust at skogeier kan få utbetalt skogfond etter 7. desember, dersom vedkommende har innestående på konto.

Skog: Frister før jul 2022 og rentemidler budsjettering for 2023

I veiledningen nedenfor har vi samlet:

 • Frister før jul 2022.
 • Estimerte renteinntekter for 2023 fordelt på kommunene.
 • Veiledning til hvordan kommunene førere rentemiddelbudsjettet i ØKS- frist 1.12. Renteinntektene har økt i 2022, og derfor har kommunene noe mer til disposisjon i 2023. Dette er estimerte inntekter og de kan også bli mer enn beregnet. Kommunene bestemmer selv om budsjettet legger opp til et større eller et mindre forbruk av rentemidler i 2023.
 • Vi oppfordrer kommunene til å budsjettere inn noen rentemidler til tiltak som kan bidra til økt aktivitet innen ungskogpleie i 2023, eksempelvis kurs etc.
 • Veiledning til hvordan kommunene utførere kontovedlikehold i ØKS (hvilke rapporter som skal kjøres før jul).

Lenke til veileding

Bedriftsutviklingsprisen til Bodil og Per Try i Søgne

Innovasjon Norge har tildelt Bedriftsutviklingsprisen for Agder 2022 til Bodil og Per Try på Stauslandstunet gård i Søgne.

Les mer i egen artikkel

Støtte fra skogbrukets rentemidler

Alle som fremmer interesse for eller utvikling av skogbruket kan søke om økonomisk støtte – frist 15. november 2022.

Se egen artikkel

Ny versjon av SKART

SKART er en kart-app i skogbruket til registrering av resultatkartlegginga og foryngelseskontrollen.

Se til at du har versjon 68. Ta i bruk appen, om du ikke har gjort det allerede.

Les mer i egen artikkel

Situasjonsrapporter – stor granbarkbille 2022

Vi minner om artikkelen der vi publiserer Landbruksdirektoratets rapporter om risiko for utbrudd av barkbille.

Gårdskart-aktuelt 4/22

I NIBIOs siste utgave av Gårdskart-aktuelt kan du blant annet lese om:

 • Beta-Kilden – test den nye versjonen av Kilden før den er ferdig!
 • Endringskart AR5.
 • Kurs i AR5web.

Webinar om nydyrking 7. november

Statsforvalteren i Rogaland inviterer til webinar 7. november kl. 12.30–14.30. Tema er nydyrkingsforskriften, vurdering av myr, kulturminner, natur- og kulturlandskapsverdier og driftsbehov.

Vi har videresendt invitasjonen til dere som arbeider med jordbruk. Kontakt Unni Svagård om du ikke har fått den.

Webinarer: Inn på tunet-uka 8.–11. november

Webinarer om Inn på tunet-tilbud innen grunnskolen, videregående opplæring, integrering, psykisk helse, arbeidstrening og demensomsorgen 8.–11. november kl. 09–11.

Lenke til Inn på tunet-uka

Stormøter: Grytten, klima og pizza 9. og 10. november

Agder bondelag, NLR Agder og TINE inviterer til tre åpne møter for bønder 9. og 10. november – Kvås, Evjemoen og Holt.

Se egen artikkel

Kurs: Fornybar energi på gården 23. november

Statsforvalteren i Agder med samarbeidspartnere inviterer til kurs i Bygland 23. november.

Se egen artikkel

Kurs: Gårdsbasert biogassproduksjon 29. november

Statsforvalteren i Agder med samarbeidspartnere inviterer til kurs på Holt 29. november.

Kurset kommer snart i vår kurs- og konferansekalender.