Fornybar energi på gården

Dato:
23. november 2022 15.30 - 21.30
Sted:
Bygland
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder m.fl.
Målgruppe:
Alle med interesse for temaet
Flislager. Foto: Kjetil Øi.

Statsforvalteren i Agder med samarbeidspartnere inviterer til kurs i Bygland 23. november.

Publisert 28.10.2022

Høye energikostnader gjør det stadig mer aktuelt for eiere av landbrukseiendommer å investere i egen energisikkerhet. Økonomien i mange prosjekter er nå som en følge av de høye energipriser veldig god.

Følgende temaer tas opp i løpet av kurset: biovarme, solstrøm og solvarme, samt korte introduksjoner til småskala vind og vann.

Kurset er åpent for alle med interesse for temaet. Ved stor påmelding vil eiere av landbrukseiendom som vurderer konkrete prosjekt bli prioritert.

Kurset er gratis, men av hensyn til servering må vi ha påmelding innen 21. november kl. 12.00.

Arrangører: Agder fylkeskommune, Innovasjon Norge, Agderkontoret, og Statsforvalteren i Agder i samarbeid med NLR Agder, lokale skogeierlag og Agder Bondelag.

Klikk her for å se hele programmet for ettermiddagen og kvelden. 

Dato:
23. november 2022 15.30 - 21.30
Sted:
Bygland
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder m.fl.
Målgruppe:
Alle med interesse for temaet