For kommunal landbruksforvaltning

Her finner du hjelp til saksbehandling, oppdateringer, svar på ofte stilte spørsmål, presentasjoner fra samlinger og annen informasjon fra Statsforvalteren til kommunene. Se lenker ovenfor til hvert fagområde.


Publisert 16.09.2021

Infoskriv 16. september 2021

 • Fagsamling skogbruk 21. oktober
 • Resultatkontroll 2020
 • Gårdskart-aktuelt 4/21

Publisert 09.09.2021

Infoskriv 9. september 2021

 • Autorisasjonskurs og eksamen – smågnagere
 • Endringer i Agros
 • Kulturlandskapsdagen
 • Frøboka
 • Artsorakelet
 • UKL-samling vel gjennomført
 • Presentasjoner fra gruppemøter jordbruk
 • Kurs for Inn på tunet-tilbydere

Publisert 25.08.2021

Infoskriv 26. august 2021

 • Fagsamling vei 2021
 • Digital konferanse om "Matnasjonen Norge"
 • Høring – konsekvenser ved brudd på miljøkrav i PT
 • Høring – forskrift om dyrehelsepersonell

Publisert 18.08.2021

Infoskriv 19. august 2021

 • Den nasjonale kulturlandskapsprisen til Lista-bonde
 • Gruppemøter jordbruk – PT og RMP
 • Ny frist for ekstraordinært tilskudd til planting (XP) våren 2021
 • Husk frist for å søke ekstra NMSK-midler
 • Søknadsfrist – Skogbrukets verdiskapingsfond
 • Frist for å oppdatere AR5 høsten 2021
 • Endringer i Landbruksregisteret – husk på skogfondskontoen også!
 • Store etterslep på kontovedlikehold i ØKS

Publisert 15.07.2021

Infoskriv 15. juli 2021

 • Regionalt miljøprogram 2021.
 • Jordbruksoppgjøret 2021.
 • Situasjonsrapporter – stor granbarkbille.
 • Fastsettelse av høyeste konsesjonspris ved tvangssalg.
 • Betydelig omdisponering av dyrka jord.
 • Landbrukets dag, Arendalsuka og Mat i sentrum.
 • Inn på tunet-seminar under Arendalsuka.

Publisert 24.06.2021

Infoskriv 25. juni 2021

 • Gruppemøter jordbruk – PT og RMP.
 • Kulturlandskapsdagen blir 7. oktober – forslag til sted?
 • Møteplan for høsten.
 • Fylkesnytt fra Agder.
 • Ekstratilskuddet til skogplanting blir kr 1,50.
 • Faglige innspill til slåttemarksarbeidet.
 • Kommunale veterinærtjenester – ønske om gjennomgang av ordningene.
 • Informasjon om regelverket om nydyrking av myr.

Publisert 17.06.2021

Infoskriv 17. juni 2021

 • Digitalt møte skogbruk 23. juni.
 • Hvordan registrere feltkontroll av et skogfondtiltak i ettertid.
 • Skogbruket i Agder i tall 2020.
 • Utbetalingspause i fagsystemene i ferien.
 • Endringer i Agros.
 • Meld inn kandidater til årets BU-pris for Agder 2021.
 • Matdestinasjonen Agder.
 • Inn på tunet Sørlandet SA blir avdeling Agder og Rogaland under Inn på tunet Norge.
 • Forbudet mot nydyrking av myr vil bli opphevet.

Publisert 11.06.2021

Infoskriv 11. juni 2021

 • Digital demonstrasjon av Agros for SMIL, m.m.
 • Digital demonstrasjon av Agros for Drenering.
 • Kompensasjonsordninger i jordbruket under koronapandemien.
 • Erstatning ved klimabetinget avlingssvikt.
 • Gårdskart-aktuelt 3/21 fra NIBIO.
 • Nytt fra regjeringen og Stortinget.

Publisert 03.06.2021

Infoskriv 3. juni 2021

 • Presentasjoner fra nylige møter.
 • Digitalt møte – skogbruk 4. juni.
 • Digitalt AR5-feltkurs 15. juni.
 • Digitalt møte om jordloven og konsesjonsloven 8. september.
 • Ekstraordinært plantetilskudd 2021.
 • Foryngelseskontroll og resultatkartlegging for miljø og skogbrukstiltak for 2021.
 • Godkjenner-rolle i eStil PT.
 • Stimuleringstilskudd til veterinærdekning fordelt.

Publisert 26.11.2019

Presentasjoner fra landbruksfaglig samling 2019

Her finner du foredragene fra kommunesamlingen på Dyreparken hotell 6.–7. november 2019.


Møter og webinarer

AR5-kurs ved NIBIO
16. mai kl. 09.00–11.00, teoridel, Teams.
29. mai kl. 09.00–15.00, i felt i Grimstad. Frammøte: Joker Vik.

Gjødselbruksforskrift
28. mai kl. 1300–14.30. Teamsmøte.

Sommersamling for skogforvaltning og næring
6. juni kl. 09.30–15.30, Vegårshei.