For kommunal landbruksforvaltning

Her finner du hjelp til saksbehandling, oppdateringer, svar på ofte stilte spørsmål, presentasjoner fra samlinger og annen informasjon fra Statsforvalteren til kommunene. Se lenker ovenfor til hvert fagområde.


Publisert 14.01.2022

Infoskriv 14. januar 2022

 • Mange delings- og omdisponeringssaker etter jordloven krever også dispensasjon etter plan- og bygningsloven
 • SMIL-ordningen og kravet om lokale retningslinjer
 • Innspurt i produksjonstilskudd

Publisert 20.12.2021

Infoskriv 20. desember 2021

 • Gårdskart-aktuelt 5/21 fra NIBIO
 • Laber interesse for dreneringstilskudd i 2021
 • Endring i trekk for RMP-søknader innsendt etter fristen

Publisert 10.12.2021

Infoskriv 10. desember 2021

 • Rapporter i ØKS som må kjøres før jul
 • Saksbehandling – RMP-søknader
 • Overstyre arealavgrensningen i grovfôr i PT
 • PT-rundskriv oppdatert med endringene i miljøkrav
 • Vi returnerer tekniske tegninger av landbruksbygg

Publisert 30.11.2021

Infoskriv 3. desember 2021

 • SKART – feltløsning for offentlig skogforvaltning
 • Oppdateringer skogfond – udekkede investeringer
 • NMSK-midler til omfordeling desember 2021
 • Sammenslåing av to landbrukseiendommer i Landbruksregisteret – følger for ØKS og skogfondskontoene
 • Driftssenter i produksjonstilskudd
 • Opprette produsentnummer – knytte foretak til driftssenter
 • Oppdatert jordbruksavtale

Publisert 11.11.2021

Infoskriv 11. november 2021

 • Julereingjøring i ØKS
 • Stenging av Agros
 • PT – saksbehandling, kontroll og frister
 • RMP – saksbehandling, kontroll og frister
 • RMP-søknadene blir overført til kommunene 15. november
 • Oppdaterte kartlag – endingsanalyse AR5

Publisert 27.10.2021

Infoskriv 28. oktober 2021

 • Stor granbarkbille – følg godt med også framover
 • Tilskudd til tettere planting
 • Endringer i miljøkravbestemmelsene i produksjonstilskuddforskriften
 • Gjødslingsplanlegging og jordprøver
 • Søknad om tilskudd ved produksjonssvikt
 • Endringer i Agros
 • LUF-rapportering for 2020 og forventet behov 2021
 • Tilskudd til drift av beitelag 2021
 • Innspill til revidering av Landbruksstrategi for Agder
 • Velkommen til kommunesamlinga

Publisert 14.10.2021

Infoskriv 14. oktober 2021

 • Teamsmøte om veterinær- og velferdsordningene
 • Saksbehandlingsrundskriv – RMP Agder 2021
 • Presentasjoner fra kulturlandskapsdagen
 • Autorisasjonskurs og eksamen – smågnagere
 • Lokalmat – kurs om trygg mat og andre tilbud fra Nofima

Publisert 07.10.2021

Infoskriv 7. oktober 2021

 • Husk å melde deg på Kommunesamling landbruk
 • Husk å melde deg på Skogbrukets høstsamling
 • Skogkurs tilbyr gratis skogfaglige webinarer
 • Bondens egne erfaringer med fornybar strømproduksjon

Publisert 30.09.2021

Infoskriv 30. september 2021

 • Kommunesamling landbruk
 • Skogbrukets høstsamling
 • Kulturlandskapsdagen
 • Feltkurs foryngelseskontroll og resultatkartlegging
 • Fagsamling vei
 • To kurs om biovarme på gården
 • Urfe-seminar
 • Ombygging av landbruksvei – ny metode godkjent
 • Produksjonstilskudd – oppdatert informasjon
 • Omfordeling av tilskuddsmidler – SMIL, drenering og UKL
 • Rapport 2021 og behov for midler 2022
 • SMIL og overordnede retningslinjer

Publisert 23.09.2021

Infoskriv 23. september 2021

 • RMP – informasjon om viktige datoer
 • Teamsmøte om veterinær- og velferdsordningene
 • Webinar om kunnskapsgrunnlag for jordvern
 • Saksbehandling – miljøtiltak i skogbruk
 • Nasjonale tilretteleggingsmidler i landbruket

Møter og webinarer

AR5-kurs ved NIBIO
16. mai kl. 09.00–11.00, teoridel, Teams.
29. mai kl. 09.00–15.00, i felt i Grimstad. Frammøte: Joker Vik.

Gjødselbruksforskrift
28. mai kl. 1300–14.30. Teamsmøte.

Sommersamling for skogforvaltning og næring
6. juni kl. 09.30–15.30, Vegårshei.