For kommunal landbruksforvaltning

Her finner du hjelp til saksbehandling, oppdateringer, svar på ofte stilte spørsmål, presentasjoner fra samlinger og annen informasjon fra Statsforvalteren til kommunene. Se lenker ovenfor til hvert fagområde.


Publisert 02.03.2023

Infoskriv 2. mars 2023

 • Informasjonsmøter om RMP for gårdbrukere
 • Teamsmøte om RMP med kommunene 22. mars
 • Bilder til RMP-informasjon
 • Sykdomsavløsning – endringer
 • Kurs i fornybar energi og biogass
 • Fagsamling skogbruk 8. juni

Publisert 23.02.2023

Infoskriv 23. februar 2023

 • Informasjon til PT-søkjarar
 • Ekstrautbetaling til nye PT-søkjarar – frist 26. februar
 • Tildelingsbrevet
 • Regionalt miljøprogram 2023–2026 på høring
 • ØKS repitisjonskurs 28. februar
 • Kurs i fornybar energi og biogass under planlegging
 • Gårdskart-aktuelt 1/23
 • Problem med e-post

Publisert 01.02.2023

Infoskriv 1. februar 2023

 • PT – endelig godkjenning
 • Ekstrautbetaling i PT til nye foretak
 • RMP og OBB – endelig godkjenning
 • RMP og OBB – endelige satser
 • Nydyrking – saksgang
 • Landbruksdirektoratets kunnskapskonferanse 9. mars
 • Autorisasjonskurs for plantevernmidler
 • Tilleggsautorisasjon for gnagermidler
 • Tildelingsbrevet kommer snart

Publisert 19.12.2022

Infoskriv 19. desember 2022

 • PT – viktige datoer
 • RMP – saksbehandling, kontroll og frister
 • Tilskudd ved produksjonssvikt
 • Landbruksdirektoratets kunnskapskonferanse 9. mars

Publisert 11.11.2022

Infoskriv 11. november 2022

 • Innføring av to-faktor pålogging i Landbruksdirektoratets elektroniske tjenester
 • Produksjonssvikt – frist i ELF
 • Vanlig jordbruksproduksjon i PT
 • Granbarkbille – registrering 2022
 • Kurs: Fornybar energi på gården 23. november
 • Kurs: Gårdsbasert biogassproduksjon 29. november

Publisert 01.11.2022

Infoskriv 1. november 2022

 • Godkjenning av nye vedtak i Agros – frist 11. desember
 • Føring av tilskudd i ØKS – frist 7. desember
 • Skog: Frister før jul 2022 og rentemidler budsjettering for 2023
 • Bedriftsutviklingsprisen til Bodil og Per Try i Søgne
 • Støtte fra skogbrukets rentemidler
 • Ny versjon av SKART
 • Situasjonsrapporter – stor granbarkbille 2022
 • Gårdskart-aktuelt 4/22
 • Webinar om nydyrking 7. november
 • Webinarer: Inn på tunet-uka 8.–11. november
 • Stormøter: Grytten, klima og pizza 9. og 10. november
 • Kurs: Fornybar energi på gården 23. november
 • Kurs: Gårdsbasert biogassproduksjon 29. november

Publisert 13.10.2022

Infoskriv 13. oktober 2022

 • Digitalt skogmøte 26. oktober
 • Produksjonssvikt – 2. digitale gruppemøte 19. oktober
 • Inn på tunet-uka med aktuelle webinarer 8.–11. november
 • Kommunesamlingen – påmeldingsfrist 25. oktober
 • Filmsnutter om RMP og kulturlandskapsskjøtsel
 • Innholdsrikt kulturlandskapskurs
 • Økt satsing på miljøtiltak i jordbruket
 • Presentasjoner fra jordvernseminaret i Kristiansand

Publisert 30.09.2022

Infoskriv 30. september 2022

 • Kommunesamling landbruk – påmelding åpnet
 • Produksjonssvikt – digitale gruppemøter
 • Tilskuddsmidler igjen til skogkultur i Agder 2022
 • Disponible midler lagt på ramma til miljøtiltak i skog

Publisert 16.09.2022

Infoskriv 16. september 2022

 • Tilskudd ved produksjonssvikt – oppmåling av grovfôrlager, m.m.
 • Presentasjoner fra gruppemøter PT og RMP
 • Periodisk ajourhold AR5
 • Gårdskart-aktuelt 3/22
 • Nedgang i omdisponering av dyrka jord i 2021
 • Flott nettverkssamling for utvalgte kulturlandskap
 • Personalendring hos Statsforvalteren

Publisert 23.08.2022

Infoskriv 23. august 2022

 • Jordregisteroppdatering i Landbruksregisteret – frist 25. august
 • Ekstrautbetaling av produksjonstilskudd – frist 26. august
 • Prognose for tilskudd til produksjonssvikt – frist 30. august
 • Produksjonssvikt – kommunens oppgaver
 • Opplæring SKART 31. august
 • Dialogmøter om jordsmonnskart i Kristiansand og Lillesand 1. september
 • Seminar om jordvern 2. september
 • Gruppemøter PT og RMP
 • Kystskogkonferanse 2022
 • Kulturlandskapskurs – påmeldingsfrist 1. september
 • Lukeaksjoner mot landøyda
 • Ministerbesøk i Grimstad
 • Personalendring hos Statsforvalteren

Møter og webinarer

AR5-kurs ved NIBIO
16. mai kl. 09.00–11.00, teoridel, Teams.
29. mai kl. 09.00–15.00, i felt i Grimstad. Frammøte: Joker Vik.

Gjødselbruksforskrift
28. mai kl. 1300–14.30. Teamsmøte.

Sommersamling for skogforvaltning og næring
6. juni kl. 09.30–15.30, Vegårshei.