For kommunal landbruksforvaltning

Her finner du hjelp til saksbehandling, oppdateringer, svar på ofte stilte spørsmål, presentasjoner fra samlinger og annen informasjon fra Statsforvalteren til kommunene. Se lenker ovenfor til hvert fagområde.


Publisert 08.05.2024

Infoskriv 8. mai 2024

 • Teamsmøte om pollinatorstriper 14. mai
 • AR5-kurs 16. og 29. mai
 • Teamsmøte om gjødselbruksforskrift 28. mai
 • AR5-frister og jordregisteroppdatering
 • Kommunal jordverstrategi
 • Gå gjennom PT del 1
 • Ny ordning for rydding av eierløst avfall etter flom

Publisert 24.04.2024

Infoskriv 24. april 2024

 • AR5-kurs
 • Tilskuddssatser for skogkulturtiltak 2024
 • Veiledningsheftet for RMP 2024 er klart
 • Rydda i Agros
 • Tips til Agros-søk og andre nettsøk
 • Dreneringsmidlar
 • Gamle grøftetegninger fra Vest-Agder
 • Presentasjonar frå kommunesamlinga
 • Faglige innspill til slåttemarksarbeidet nr. 2/2024
 • Gårdskart-aktuelt 1/24
 • Formidlingskonferanse FoU skog

Publisert 18.03.2024

Infoskriv 18. mars 2024

 • Kommunesamling landbruk 18. april
 • Meir dreneringsmidlar
 • Vipe-tiltak i RMP
 • Melda inn kandidatar til den nasjonale kulturlandskapsprisen
 • Rapport om tilskot til veterinærreiser
 • Fagskulestudium i frukt og bær

Publisert 20.02.2024

Infoskriv 20. februar 2024

 • Teamsmøte – føring av veisaker og tilskudd i ØKS
 • Nettmøte – SMIL og UKL – miljøtema og tiltakskategorisering i Agros
 • Dreneringsmidlar 2019–2024
 • Bruk av SMIL-midlene i 2023
 • Faglige innspill til slåttemarksarbeidet nr. 1/2024
 • Kurs i fornybar energi på gården
 • Autorisasjonskurs plantevern og tilleggsautorisasjonskurs gnagermidler
 • Filmanbefaling: Sau

Publisert 31.01.2024

Infoskriv 31. januar 2024

 • Nytt jordvernbrev frå regjeringa
 • Tildelingsbrevet til kommunene 2024
 • Dreneringsmidler
 • RMP og OBB
 • Klima- og miljøprogrammet
 • Stimuleringstilskudd til kommunale veterinærtjenester
 • Statsforvalterens folkevalgtprogram
 • Fylkesnytt 1/2024
 • Fagdag om JOVA, RMP og fangvekster
 • Webinar om nytt brukergrensesnitt i eStil PT
 • Landbruksdirektoratets digitale kunnskapskonferanse
 • Inn på tunet-webinarer
 • Inn på tunet-kurs for nye tilbydere
 • Tur til Risør og Tvedestrand med Nordisk kulturlandskapsforbund

Publisert 07.12.2023

Infoskriv 7. desember 2023

 • Frist i Agros
 • Frist i ØKS
 • Frister i PT
 • RMP – saksbehandling, kontroll og frister
 • Produksjonssvikt
 • Produsentnummeret ute av Landbruksregisteret
 • Ønsker til kommunesamling 2024

Publisert 10.11.2023

Infoskriv 10. november 2023

 • Drenering og SMIL
 • Utlysning – skogbrukets rentemidler
 • Før- og etterbilder ved tiltak i kulturlandskapet
 • Gårdskart-akuelt 6/23
 • BU-prisen til Størdal gård i Tvedestrand
 • Matsikkerhet – Riksrevisjonens rapport

Publisert 19.10.2023

Infoskriv 20. oktober 2023

 • Viktige frister for skog før jul 2023
 • Produksjonssvikt
 • Omfordeling av midlar – SMIL og drenering
 • RMP
 • Autorisasjonskurs

Publisert 21.09.2023

Infoskriv 21. september 2023

 • Kommunesamling i Vennesla 24. oktober
 • Konsesjonsloven for nybegynnere 11. oktober
 • Produksjonssvikt
 • Kva er ein fullstendig gjørdslingsplan?
 • Tilskot til drenering
 • Inndraging av ubenytta LUF-midlar
 • Mattilsynets rutine for informasjonsutveksling i dyrevelferdssaker revidert
 • Gårdskart-aktuelt 5/23
 • Presentasjonar frå møte – jordbruk

Publisert 21.08.2023

Infoskriv 21. august 2023

 • Landbruksdirektoratets Inn på tunet-webinar 29. august
 • Temadag vannkvalitet og jordbruk 30. august
 • Kurs i AR5web
 • Gruppemøter – jordbruk
 • Agder fylkeskommune med bevilgning til grøfting
 • Tilskot til produksjonssvikt – auka satsar
 • Tilskot til produksjonssvikt – for tidleg innsendte søknader

Møter og webinarer

AR5-kurs ved NIBIO
16. mai kl. 09.00–11.00, teoridel, Teams.
29. mai kl. 09.00–15.00, i felt i Grimstad. Frammøte: Joker Vik.

Gjødselbruksforskrift
28. mai kl. 1300–14.30. Teamsmøte.

Sommersamling for skogforvaltning og næring
6. juni kl. 09.30–15.30, Vegårshei.