Skogbruk

Oppdatert 13.03.2023

Statsforvaltarens oppgåver innanfor skogbruk er knytte til den langsiktige forvaltninga av skog som ressurs for lønnsam næringsverksemd. I samarbeid med andre aktørar er Statsforvaltaren er også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Statsforvaltaren skal vere ein pådrivar for auka bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også eit viktig mål å medverke til at vi har ein infrastruktur som kan sikre ein effektiv og lønnsam hogst, samtidig som næringa tek omsyn til miljøet.

Statsforvaltaren gir rettleiing og assistanse til kommunane på område som vegplanlegging, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområde er koordinering av skogbruksplanlegginga i fylket, forvaltning av skogavgiftsordninga, tilskotsforvaltning og kontrolloppgåver.

Vis meir


Publisert 21.04.2017

Nye retningslinjer for tilskudd til skogsveier og drift med taubane o.a.

Fylkesmannen har fastsatt nye retningslinjer for behandling av søknader innen disse ordningene.


Publisert 16.02.2017

Merkedag for Vennesla og treindustrien på Agder!

14. februar var det offisiell åpning av den nye trefibermassefabrikken på Huntonit AS.


Publisert 08.02.2017

Stor interesse for bioenergi som gårdsvarme

Komfort, økonomi og fliskvalitet er suksesskriterier ved etablering av bioenergianlegg.


Publisert 01.02.2017

Stor interesse for landbruksbygg i tre

Mer enn 100 deltagere hadde tatt turen til Byremo for å se og lære om fjøs og låver i tre.


Publisert 02.06.2016

Tilfredsstillende skogforyngelse etter Myklandsbrannen

NIBIO har forsket på brannflata fra 2008 – en mindre skogbrann oppstod i samme område i vår.


Publisert 20.05.2016

Ny rapport – vern av skog er ikke et klimatiltak

Forutsetninger for konklusjonen er bl.a. at det drives bærekraftig skogbruk, og at ressurser fra skogen brukes i stedet for fossile ressurser.


Publisert 16.03.2016

Skogfond og tilskudd til skogeiere som ikke er mva.-registrert

Landbruksdirektoratet har avklart at refusjon og tilskudd beregnes ut fra investeringens nettokostnad uten mva.