Juletre og pyntegrønt

Agder har en betydelig og profesjonell juletre- og pyntegrønt-næring. Agder er en region med alle forutsetninger for videreutvikle denne næringen ytterligere og skape verdier i distriktene.

Klimaet i landsdelen, tilgjengelige arealer og nærhet til både et norsk og europeisk sluttmarked tilsier at næringen kan vokse ytterligere. I de senere årene har profesjonalisering av dyrkinga vært et tema gjennom flere prosjekter som har vært gjennomført i Agder. Kvalitet på produktet og leveringssikkerhet er viktige kriterier for å utnytte vekstpotensialet ytterligere.

 

Vis meir


Publisert 23.04.2018, Sist endra 21.12.2022

Utsetting av utenlandske treslag

Alle som ønsker å plante ut utenlandske treslag til skogbruksformål må søke Statsforvalteren om tillatelse.


Kontaktpersonar

Lenkjer