Bioenergi og trebruk

Økt bruk av bioenergi til oppvarming og økt bruk av tre i bygg er viktig for å nå klimamålene som er satt. Agder har flere gode eksempler innen både bioenergi og trebruk. 

Statsforvalteren skal bidra til å nå målene om økt bruk av bioenergi til oppvarming og økt bruk av  tre og økt verdiskaping. 

Agder har en sterk og innovativ verdikjede for tre og treprodukter med mange sysselsatte og høy verdiskaping. Prosjektet Tre på Agder, som har som mål å oppnå klyngestatus innen endt prosjektperiode, viser at bedriftene på Agder er villige til å satse sammen for å bli bedre og øke verdiskaping og sysselsetting.

Vis meir


Publisert 06.12.2022

Stor interesse for fornybar energi i landbruket

Høye energipriser og ønske om å utnytte gårdens ressurser gav rekordmange på kurs.


Publisert 26.01.2022

Tøft for gartnernæringa på Agder – biovarme en del av løsningen

Høye og uforutsigbare energipriser har gjort situasjonen for gartnernæringa utfordrende.


Publisert 28.06.2021

Skog- og trebasert næring er en bærebjelke på Agder

Skog- og trebasert næring har historisk vært viktig for Agder og er det fortsatt.