Bekjemp planten landøyda!

Landøyda.
Landøyda. Foto: Rolf Hjelmstad.

Jordbruksnæringen og offentlige aktører er sammen om en handlingsplan for å redusere bestanden og unngå spredning.

Sist endra 13.07.2022

Landøyda har økende utbredelse særlig i kystkommunene. Tidligere var landøyda først og fremst et problem i vestre del av Agder, men planten brer seg østover, og den dukker opp på stadig nye lokaliteter.

Landøyda er ei flerårig plante som sprer seg med frø. Hele planta er giftig og kan føre til kronisk leverskade på dyr som spiser den. Landøyda er spesielt farlig for storfe og hest.

Landøyda er lettest å kjenne igjen i blomstringen i august. Plantene kan dras opp og kastes som restavfall, slik at frøene blir brent.

Se mer informasjon fra Norsk landbruksrådgiving Agder.

Rosett av landøyda.
Rosett av landøyda. Foto: Rolf Hjelmstad.

Handlingsplan for bekjemping av landøyda 2020–2023

Flere aktører gikk i 2020 sammen om å utarbeide en 3-årig handlingsplan for bekjemping av landøyda. Representanter fra NLR Agder, Bondelaget, Forum ku, fylkeskommunen, Staten vegvesen, Statsforvalteren (landbruk og miljø) og kommunene utarbeidet planen. I mars 2022 hadde vi ett oppfølgingsmøte for å gjennomgå og justere handlingsplanen.

Det overordnede målet med handlingsplanen er å redusere bestanden av landøyda på Agder og redusere spredning til nye områder.