Karminspinner – en truet sommerfuglart på vei inn i Agder

Karminspinnerlarve på landøyda.
Karminspinnerlarve på landøyda. Foto: Kirstine Fuskeland / Lindesnes kommune.

Det er en utfordring at vertsplanten landøyda er giftig for storfe og hest og dermed ikke ønskelig på jordbruksareal.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 15.07.2022

Slik ser karminspinneren ut

Karminspinneren (Tyria jacobaeae) er en sommerfuglart i familien bjørnespinnere. Både larver og voksne individer er fargerike og iøynefallende. Larven er karakteristisk stripete gul og svart. Voksne individ er svarte og røde, hvor forvingene er svarte med en sterk rød stripe langs fremkant av to røde flekker langs ytterkanten. Bakvingene er røde med svart kant.

Bilde av karminspinneren med utspente vinger kan du se i Artsdatabanken  

Bilde av både sommerfuglen og larven kan du se i Store norske leksikon

På rødlista som sterkt truet

Karminspinneren er vurdert til sterkt truet (EN) på Norsk rødliste for arter 2021. 

Biologi og utbredelse

Karminspinneren lever på landøyda (Jacobaeae vulgaris), noen ganger på andre svineblom-arter. Denne sommerfuglen trives på åpne, tørre steder som tørrenger, strandenger og skrotemark, og flyr om dagen i mai og juni.

I Norge finnes karminspinneren først og fremst på Rauer i Fredrikstad kommune. Her har arten en meget stor populasjon. En mindre forekomst finnes også inne i Fredrikstad by.

I gode sesonger vandrer arten ut fra sine faste lokaliteter og kan påtreffes på steder der den vanligvis ikke finnes. I slike perioder kan den etablere populasjoner som overlever i noen sesonger, og så dør ut. I de seneste to tiårene har arten vært inne i en ekspansiv periode og er påvist mange steder i Agder og Rogaland. Man må forvente at trenden fort kan snu og at den raskt kan forsvinne fra disse områdene igjen.

Vertsplanten landøyda

Landøyda er en giftig plante som i lang tid har blitt betegnet som et problem for norske bønder. Storfe som spiser planten, er spesielt utsatt for å få den såkalte «sirasyken» som potensielt er dødelig. Planten er giftig, både i frisk og i tørket tilstand og er derfor uønsket innblandet i dyrefor. 

Landøyda.
Landøyda. Foto: Lisbeth Svendsen Kismul / Statsforvalteren i Agder.

Forvaltning

Grunnet stor spredning av landøyda de siste årene har planten fått økt oppmerksomhet, og Statsforvalteren i Agder har laget en handlingsplan for håndtering av landøyda.

Lenke til handlingsplanen og annen informasjon om landøyda

I kjølvannet av spredningen av landøyda har karminspinneren også blitt observert hyppigere i Agder enn for noen få år tilbake. Forvaltningen og veimyndighetene må ta hensyn til en sterkt truet art i spredning samtidig som man ønsker å begrense spredning av landøyda, som betegnes som vertsplanten til karminspinneren.

Artsobservasjoner ønskes registrert

For at vi skal forvalte disse artene mest mulig kunnskapsbasert er det ønskelig at observasjoner av karminspinner og landøyda registreres i artsobservasjoner: https://www.artsobservasjoner.no/.  

Denne typen informasjon vil være til stor nytte når vi skal følge artenes utvikling over tid og ta beslutninger og valg i denne sammenheng. På forhånd takk for deres bidrag!