Prosjekt om arealbruk bjørn i region 6 Midt Norge

Rovviltnemnda i region 6 har sendt ut en konkurransegrunnlag på prosjekt om arealbruk for bjørn i Midt Norge. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 14.11.2019

Rovviltnemnda ønsker å skaffe til veie ytterligere kunnskap om forvaltningsområdet for bjørn fram mot neste revisjon av forvaltningsplanen. For region 6 er det fastsatt et bestandsmål på tre årlige ynglinger, snittet de seneste årene har ligget på 2 ynglinger. Det stilles spørsmål til hva som er årsaken til at bestandsmålet for brunbjørn ikke er nådd. Rovviltnemnda i region 6 ønsker derfor å bestille en utredning som svarer på om det er forvaltningsområdets areal og kvalitet som er begrensende faktor for antall ynglinger eller om det skyldes andre årsaker.

 

Viser til konkurransegrunnlag og vedlegg.

 

Tilbudsfristen er 30.11.2019 kl. 24:00. Tilbudet leveres på e-post til: fmtlpost@fylkesmannen.no med kopi til insta@fylkesmannen.no

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.