Rapportar frå tilsyn med barnevern, folkehelse, sosial- og helsetenestene i heile landet finn du under Helsetilsynet.

Tilbake til informasjonssidene om tilsyn

Dato Veke Ansvarleg Arrangement Stad
november 2019
13. nov - 15. nov 46 Fylkesmannen i Rogaland Tilsyn med Bufetat region vest senter for foreldre og barn avdeling Stavanger Bufetat region vest
06. nov - 11. nov 45 - 46 Samfunnsavdelinga Tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap Time kommune
oktober 2019
29. okt - 31. okt 44 Fylkesmannen i Rogaland Tilsyn med miljøretta helsevern Eigersund kommune
28. okt - 30. okt 44 Helse, sosial og barnevernsavdelingen Tilsyn med ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i Nav, med vekt på brukermedvirkning Hå kommune
22. okt - 23. okt 43 Miljøvernavdelinga Tilsyn miljøområde Sauda kommune avlaup frå spreidd busetjing Rådhusgata 32 Sauda
15. okt - 31. des 42 - 53 Helse og sosial- og Utdanningsavdelinga Meldeplikt til barnevernet. Sola kommune
02. okt - 03. okt 40 Miljøvernavdelinga Tilsyn miljøområde Karmøy kommune avlaup frå spreidd busetjing Rådhuset Kopervik
01. okt - 03. des 40 - 49 Utdanningsavdelinga Tilsyn med spesialpedagogisk hjelp i barnehagen (Hjelmeland kommune) Hjelmeland kommune
01. okt - 14. okt 40 - 42 Samfunnsavdelinga Tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap Karmøy kommune
01. okt - 03. okt 40 Fylkesmannen i Rogaland Tilsyn med miljøretta helsevern Bjerkreim kommune
Dato Arrangement
november 2019
13. nov - 15. nov Tilsyn med Bufetat region vest senter for foreldre og barn avdeling Stavanger
06. nov - 11. nov Tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap
oktober 2019
29. okt - 31. okt Tilsyn med miljøretta helsevern
28. okt - 30. okt Tilsyn med ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i Nav, med vekt på brukermedvirkning
22. okt - 23. okt Tilsyn miljøområde Sauda kommune avlaup frå spreidd busetjing
15. okt - 31. des Meldeplikt til barnevernet.
02. okt - 03. okt Tilsyn miljøområde Karmøy kommune avlaup frå spreidd busetjing
01. okt - 03. des Tilsyn med spesialpedagogisk hjelp i barnehagen (Hjelmeland kommune)
01. okt - 14. okt Tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap
01. okt - 03. okt Tilsyn med miljøretta helsevern