Barnevern, helse og sosial

Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga fører tilsyn med kommunane si barnevernsteneste, helse- og omsorgstenester, folkehelsearbeidet og dei sosiale tenestene som er lagt til NAV-kontora. I tillegg blir det ført tilsyn i barnevernsinstitusjonar, både i form av systemrevisjonar og som institusjonstilsyn, og det blir ført tilsyn med helsetenestene i sjukehus og i fengsel. Fylkesmannen har fått i oppdrag å føre tilsyn med Barne- og familievernetaten. Rapportar etter systemrevisjonar ligg på Fylkesmannen og Helsetilsynet sine heimesider.

Tilsyn med helse, hygiene, næringsmiddel og drikkevatn i petroleumsverksemda på norsk kontinentalsokkel blir og utført i avdelinga.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 03.10.2017

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.