Ny organisering av Fylkesberedskapsrådet i Rogaland

Det var møte i Fylkesberedskapsrådet 13. mars 2024. Hovedtema var ny organisering av rådet. I tillegg var det en gjennomgang av PST sin trusselvurdering for 2024, oppfølgingsplan FylkesROS Rogaland og ny forskrift om kraftrasjonering.

Publisert 26.03.2024

Statsforvalteren presenterte en ny organisering av Fylkesberedskapsrådet. Det blir en ny møtestruktur og sammensetning av rådet.

Fylkesberedskapsutvalg og kommunal deltakelse

Formålet er å åpne opp for en bredere deltagelse enn det som har vært til i dag. Det opprettes også et fylkesberedskapsutvalg, bestående av enkelte av medlemmene i fylkesberedskapsrådet. Det åpnes også opp for kommunal deltagelse.

En ny sikkerhetspolitisk situasjon

Bakgrunnen for endringen er en ny sikkerhetspolitisk situasjon, samtidig som risikoen for de hendelsesbaserte krisene øker som følge av den teknologiske utviklingen, klimarisiko og demografiske endringer.

Det er flere som har meldt sin interesse for å være medlemmer av rådet, samtidig som vi må kunne håndtere både sammensatte og komplekse hendelser som koronapandemien – og den pågående flyktningsituasjonen – samtidig som sivil-militære spørsmål krever mer oppmerksomhet.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.