Møter i Fylkesberedskapsrådet

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 06.12.2019

Fylkesberedskapsrådet skal brukast meir aktivt i samband med ekstraordinære situasjonar

Informasjon om militærøvinga Hafrsfjord, ny oppfølgingsplan FylkesROS, utbrot av infeksiøs lakseanemi i Ryfylke var tema på møtet i Fylkesberedskapsrådet 29. november 2019 – i tillegg til øving av rådet.


Publisert 12.07.2019

Fylkesberedskapsrådet: Redningsaksjonen av cruiseskipet Viking Sky og skogbrannen i Sokndal

Redningsaksjonen av Viking Sky og skogbrannen i Sokndal var blant dei temaa som var oppe på møtet i Fylkesberedskapsrådet 29. mai 2019.


Publisert 27.06.2018

Fylkesberedskapsrådet: FylkesROS og totalforsvaret

FylkesROS og totalforsvaret var tema på møte i Fylkesberedskapsrådet 12. juni 2018


Publisert 19.12.2017

Fylkesberedskapsrådet: Atomberedskap og totalforsvar

Fleire og fleire skip med atomreaktor langs norskekysten. Vekst i talet på kjernekraftverk. Det er all grunn til å ta atomberedskapen alvorleg, var bodskapen til Statens strålevern under møtet i Fylkesberedskapsrådet 5. desember. 


Publisert 20.06.2017

Fylkesberedskapsrådet: Dramatisk redningsaksjon på jærkysten

Skipet Tide Carrier var veldig nær eit havari i nærleiken av Feistein fyr 22. februar 2017. Under møtet i Fylkesberedskapsrådet 6. juni orienterte leiar for Kvitsøy trafikksentral, Tormod Våga, om den dramatiske situasjonen.


Publisert 09.12.2016

Eit politi i endring

Han har møtt politisk og administrativ leiing i 29 av dei 32 kommunane i politidistriktet så langt. Tysdag 6. desember orienterte politimeister Hans Vik fylkesberedskapsrådet om kor langt Sør-Vest politidistrikt har kome i organiseringa av det nye distriktet.


Publisert 13.06.2016

Eit forsvar i endring. Kva skjer med Forsvaret i Rogaland?

Forsvarssjefens fagmilitære råd til ny langtidsplan for forsvarssektoren var hovudtema på møtet i Fylkesberedskapsrådet 2. juni 2016.


Publisert 23.12.2015

Flyktningsituasjonen var hovudtema i fylkesberedskapsrådet

Fylkesberedskapsrådet møttest til årets siste møte 2. desember 2015. Asyl- og flyktningsituasjonen var hovudtemaet denne gongen. 


Publisert 19.06.2015

Fylkesberedskapsrådet: Kva har vi lært av Nina?

Evalueringa av ekstremvêret Nina var eitt av temaa då fylkesberedskapsrådet møttest 29. mai 2015. I evalueringsrapporten frå Fylkesmannen er det sju læringspunkt. 


Publisert 08.12.2014

– Seks av ti manglar beredskapsavtale

– Den frivillige beredskapen er ein bærebjelke, men skal aldri erstatta det offentlege, sa president i Raudekrossen, Sven Mollekleiv, då han besøkte Fylkesberedskapsrådet 2. desember. Han meiner kommunane må bli flinkare til å avklara forventningar.


Kontaktpersonar

Fylkesberedskapsrådet i Rogaland

 • Statsforvaltaren med sine fagsjefar
 • Rogaland fylkeskommune
 • Sør-Vest politidistrikt
 • HV-08
 • Rogaland Sivilforsvarsdistrikt
 • Helse Stavanger
 • Helse Fonna
 • Mattilsynet Region Sør og Vest
 • Norsk Folkehjelp Rogaland
 • Rogaland Røde Kors
 • Rogaland brann og redning IKS
 • Haugaland brann og redningIKS
 • Den norske kirke
 • Statens vegvesen
 • Statens Kartverk Rogaland
 • NVE Region Sør
 • Telenor
 • BaneNOR
 • Avinor
 • Vassforsyning (IVAR IKS)
 • Kraftforsyningas distriktssjef (Lyse)
 • Finansnæringa (SR-Bank)
 • NRK Rogaland
 • NAV Rogaland
 • NHO Rogaland

Observatør/rådgivar:

 • Hovudredningssentralen Sør (HRS)
 • Oljedirektoratet
 • Petroleumstilsynet (Ptil)
 • Fiskeridirektoratet
 • Sjøfartsdirektoratet