Klagesak: Statsforvalteren opphever Sandnes kommunes pålegg om å fjerne en eldre parkeringsplass ved Kvadrat

Kommunens vedtak var påklaget av grunneier Storebrand Sandnes AS, som anførte at vedtaket var sterkt urimelig og manglet hjemmel slik at det var ugyldig. Klager anførte bl.a. at parkeringsplassen var å anse som lovlig etablert på begynnelsen av 1980-tallet i forbindelse med etableringen av kjøpesenteret Kvadrat.   

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 16.03.2022

Kommunens vedtak var påklaget av grunneier Storebrand Sandnes AS, som anførte at vedtaket var sterkt urimelig og manglet hjemmel slik at det var ugyldig. Klager anførte bl.a. at parkeringsplassen var å anse som lovlig etablert på begynnelsen av 1980-tallet i forbindelse med etableringen av kjøpesenteret Kvadrat.   

Statsforvalteren vurderte det slik at det ikke i tilstrekkelig grad gikk klart og entydig fram av pålegget hva klager faktisk skulle utføre for å imøtekomme pålegget. Kommunens pålegg ble derfor opphevet.

På bakgrunn av at etablering av parkeringsplass etter plan- og bygningsloven tidligere var omfattet av såkalt meldeplikt og ikke søknadsplikt, ble det fra Statsforvalterens side også pekt på at det var uklart i hvilken utstrekning kommunens undersøkelser i saken omfattet mottak av en slik eventuell melding.

Statsforvalterens vedtak ligger vedlagt.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.