Klagesak: Statsforvalteren omgjør Stavanger kommune sitt vedtak, og avslår riving av vernede sjøhus

Saken gjelder en søknad om blant annet riving av to sjøhus langs Østervågkaien, og oppføring av to nye sjøhus samme sted.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 04.05.2022

Tiltaket krever blant annet dispensasjon fra en reguleringsbestemmelse som forbyr riving av bygninger regulert til hensynssone vern av kulturmiljø. Administrasjonen i kommunen avslo først søknaden 08.07.2021, da de fant at det ikke var grunnlag for dispensasjon. Etter klage fra ansvarlig søker, ga Stavanger kommune dispensasjon i vedtak av 30.09.2021. Riksantikvaren påklaget kommunens vedtak.

 

Riksantikvaren anførte at de bærende konstruksjonene er noe av det vesentligste å bevare i gamle sjøhus, og at disse ikke blir bevart når de mister sin bærende funksjon og sammenheng. Videre ble det anført at saken har en prinsipiell betydning for videre bevaring av sjøhusrekken, og at en dispensasjon ville medføre samfunnsmessige ulemper ved at det helhetlige sjøhusmiljøet endres på en svært uheldig måte.

 

Statsforvalteren har kommet til at formålene bak bestemmelsen og nasjonale formål blir vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon fra rivingsforbudet. Statsforvalteren anser det som positivt at det er vilje til å få bruk og aktivitet i vernede bygg. Det vurderes imidlertid at istandsetting og tilrettelegging for ny og egnet bruk må skje på de vernede sjøhusenes premisser, i tråd med gjeldende planer.

 

Statsforvalteren omgjør kommunens vedtak, slik at det gis avslag på søknad om dispensasjon.

 

Statsforvalterens vedtak ligger vedlagt

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.