Klagesak: Statsforvalteren omgjør pålegg om retting

Saken gjelder klage på påståtte lovstridige forhold ved oppsatt støttemur i Gjesdal kommune.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 22.03.2022

Nabo tok i januar 2020 kontakt med Gjesdal kommune da han mente at muren som var oppført ikke syntes å tilfredsstille offentlige krav til sikring av tiltaket. Klager ga også beskjed om at muren var oppført over nabogrensen, og at det trolig ikke var benyttet drenerende masse under muren. På bakgrunn av denne henvendelsen fattet kommunen 14.01.2020 vedtak om pålegg om stans i arbeidet med øyeblikkelig.

24.01.2020 fattet kommunen vedtak om uavhengig kontroll da de ikke hadde mottatt all dokumentasjonen de etterspurte. I vedtak av 24.04.2020 fattet kommunen vedtak om utbedring av lødd steinmur. Det er dette vedtaket som er påklaget.

Det har kommet nye opplysninger i saken etter at den ble oversendt Statsforvalteren. Både kommunen og tiltakshaver fikk opplysningene forelagt med mulighet til å kommentere.

Statsforvalteren har kommet til at muren ikke tilfredsstiller tekniske krav til en stabil tørrmur og at den utgjør en potensiell fare slik den står oppført. Statsforvalteren har videre kommet til at muren må tas ned og bygges opp igjen i samsvar med opprinnelig søknad og tillatelse. Muren må oppføres forskriftsmessig med riktig type stein, helning og seperasjonsduk. Videre må tiltakshaver påse at muren blir plassert i tråd med gitte tillatelser.

Det er gitt frist til 1. juli 2022 til å utføre rettingen.

Statsforvalterens vedtak ligger vedlagt.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.